Groot onderhoud 62 + 25 woningen, Dokkum

augustus 2019
februari 2020
In opdracht van:
Woningcorporatie Thús Wonen
In samenwerking met:
Van der Weerd Installatietechniek

Groot onderhoud It Fûgellan

In de wijk It Fûgellan hebben wij voor woningcorporatie Thús wonen groot onderhoud gepleegd aan diverse woningen.

 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in twee fasen.

In de eerste fase in 2019 zijn de woningen aan de IJsvogel, Wylster, Snip, Fuut, Reidmosk, Stern en De Zwaan aangepakt.

In de tweede fase begin 2020  is onderhoud gepleegd aan de woningen aan de Patrijs, Fazant, Kwartel en Aalscholver.

BKT-werkzaamheden

Er is onderhoud gepleegd aan badkamers, keukens en toiletten. Daarnaast zijn er diverse veiligheidsmaatregelen toegepast.

In samenwerking met Van der Weerd Installatietechniek zijn de installatietechnische werkzaamheden uitgevoerd.