Nieuwbouw

Duurzaam depot Kolleksjesintrum Fryslân, Leeuwarden

april 2015
december 2015
In opdracht van:
Stichting Kolleksjesintrum Fryslân, Leeuwarden
In samenwerking met:
LEVS Architecten, Amsterdam

In opdracht van Stichting Kolleksjesintrum Fryslân hebben wij het meest duurzame opslagdepot in Nederland voor het Fries Museum, Tresoar en het Natuur- Scheepvaart- en Landbouwmuseum gebouwd. Het gebouw is in vergelijking met traditionele depots bijzonder 'installatie-arm'. De opdracht omvat de bouw, installaties en 15 jaar onderhoud nadien.

HET ONTWERP

Het depotgebouw bestaat uit een compacte vierkante doos voor de collectieopslag die via een centrale ontsluitingsgang gekoppeld is aan een utilitaire strook met werkruimten. Met de aanleg van een terp wordt de collectie in het depot straks ruim boven maaiveldniveau opgeslagen. Beide bouwdelen hebben een markante gepoedercoate aluminiumgevel met diepe neggen voor gevelbegroeiing en screens.

HET ENERGIEVERBRUIK

De basis voor het ontwerp zijn betonnen depotruimten met een luchtdichte schil met een buitengewoon hoge Rc-waarde van 10 m²K/W en een juist niet geïsoleerde betonnen vloer. Deze werkt als een accumulator van aardwarmte en - koude. Dit zorgt het hele jaar, zowel overdag als ’s nachts, voor een zeer gelijkmatige binnentemperatuur en luchtvochtigheid binnen de vastgestelde marges. In combinatie met een minimale installatietechniek is het verbruik met 26 KWh voor in totaal 2.700 m² / 16.000 m³ depotruimte vergelijkbaar met het verbruik van een grote eengezinswoning.

De goed geïsoleerde en relatief gesloten strook met facilitaire vertrekken wordt verwarmd en gekoeld met een luchtgekoelde warmtepomp. LED verlichting en bewegingssensoren minimaliseren het energieverbruik bovendien. Daardoor kan de energiebehoefte van het gebouw met 400 PV panelen volledig gedekt worden.

De som van alle maatregelen heeft een groot effect op de exploitatielasten. Weinig installatie vraagt weinig onderhoud en energie wordt zelf opgewekt. Daarom dalen de exploitatiekosten met bijna 50% in vergelijking met een “traditioneel” duurzaam depot.

BEWAREN ÉN ONTSLUITEN

Vier Friese musea en historisch en letterkundig centrum Tresoar lieten samen het Kolleksjesintrum Fryslân bouwen. Het gezamenlijke depot aan de westrand van Leeuwarden is een paradox: een dichte doos en tegelijkertijd een scheper van openheid. Want goed opbergen en inventariseren betekent makkelijker dwarsverbindingen vinden. Bekijk hier het hele artikel.