Uitbreiding en verbouw

Clusius College, Castricum

april 2014
juli 2015
8730 m²
In opdracht van:
Clusius College, Castricum
In samenwerking met:
BBHD Architecten, Alkmaar

Het Clusius College Castricum aan de Oranjelaan was gevestigd in een gebouw dat aan verbetering toe was. Ook maakte de school door ruimtegebrek al geruime tijd gebruik van noodgebouwen. Het Clusius College, dat opleidingen op VMBO-niveau aanbiedt, wenst zich als milieuschool te ontwikkelen, met de nadruk op goed, groen onderwijs. Het wil meer zijn dan alleen een schoolgebouw.

Het project omvatte aanpassing en revitalisering van bestaande gebouwdelen, waarbij de kwaliteiten van het bestaande gebouw werd behouden en zorgvuldig is afgewogen welke investeringen voor aanpassing nodig zijn in relatie tot de toekomstige gebruikswaarde.

FLEXIBILITEIT

In de gepresenteerde planvisie vormden de nieuwe “groene” praktijkruimten, kassen en tuinen het zichtbare “hart” van de school. Rondom dit hart zijn de overige onderdelen van de school gegroepeerd in apart herkenbare, kleinschalige volumes. De planvisie was in opzet flexibel, om in het vervolgtraject meerdere afwegingen en keuzes mogelijk te maken. Bovendien is flexibiliteit ook een vereiste om toekomstige aanpassingen, noodzakelijk vanuit de onderwijsontwikkelingen, op efficiënte wijze te kunnen realiseren. Het nieuwe schoolgebouw is in opzet ruim, open en transparant, met een functionele relatie tussen binnen en buiten.

De realisatiefase van het gehele project heeft ruim 1 jaar in beslag genomen. Er zijn voldoende voorzieningen getroffen, zodat de algemene toegankelijkheid van het gebouw in de verschillende fasen van het bouwproces gewaarborgd bleef.