Woningverbetering

104 woningen Damwoude planmatig onderhoud + energetische maatregelen

mei 2018
december 2018
In opdracht van:
Thùs Wonen
In samenwerking met:
Thus Wonen

In opdracht van Thús Wonen hebben we in Damwoude verschillende werkzaamheden verricht aan 104 woningen en 35 garageboxen. Deze werkzaamheden bestonden onder andere uit het veiliger maken van woningen, het wooncomfort verhogen en planmatig onderhoud.

WERKZAAMHEDEN

We hebben aan 40 woningen groot onderhoud en energetische maatregelen uitgevoerd. Per woning bekeken we welke een nieuwe badkamer, toilet en/of keuken nodig hadden. Daarnaast zijn deze woningen beter geïsoleerd, zijn kunststof kozijnen vervangen en is het installatiewerk verbeterd. Door deze werkzaamheden zijn de woningen veiliger geworden en naar een hoger wooncomfort gebracht.

 

Aan de overige 64 woningen en 35 garageboxen hebben we planmatig onderhoud uitgevoerd. Aan alle 104 woningen en 35 garageboxen hebben we onderhoud gepleegd aan de buitenschil. Dit bestond onder andere uit schilderwerk, voegwerk, dakbedekking, zinkwerk en het saneren van asbest.