Verbouwing gemeentehuis Dokkum gestart!

Gepubliceerd op 28 september 2022

Verbouwing gemeentehuis Dokkum gestart!

De verbouwing van het gemeentehuis in Dokkum is officieel begonnen. Wethouder Bert Koonstra, directeur Biense Dijkstra van Bouwgroep Dijkstra Draisma en directeur Marc Mulder van Pranger-Rosier Installaties onthulden samen het bouwbord.

Eerder deze maand zijn de voorbereidingen al gestart. De bouwplaats is ingericht, diverse installaties zijn afgekoppeld, plafonds, wanden en vloeren zijn gestript. Er kan nu gewerkt worden aan de opbouw. Het is de bedoeling dat het gebouw vanaf april 2023 weer in gebruik genomen wordt.  

“Om optimale dienstverlening richting onze inwoners en bedrijven te kunnen garanderen, is het belangrijk om de ambtelijke organisatie dichtbij het bestuur in Dokkum te hebben,” zegt wethouder Bert Koonstra. De verbouwing van het gemeentehuis aan de Koningstraat is de eerste fase. Naast de publieksvriendelijke balies komen in dit gebouw werk- en overlegruimten voor de medewerkers. Daarna volgt de nieuwbouw van de locatie aan de Suupmarkt. Hier komen vooral overlegruimtes, een werkcafé en de Raadzaal. “Duurzaamheidsaspecten worden meteen meegenomen. Zo wordt de inrichting zo duurzaam mogelijk door het opnieuw gebruiken van bestaande materialen. Ook gaan we van het gas af”.

“We zijn trots dat we de verbouw van het gemeentehuis in onze eigen stad mogen realiseren”, aldus Biense Dijkstra van Bouwgroep Dijkstra Draisma. “De komende maanden werken we, samen met Pranger Rosier, als lokale partijen aan de heropbouw van het pand. Met het ontwerp van INBO Architecten krijgt het gemeentehuis veel open ruimtes en lichte werkplekken. Daarnaast wordt het pand gasloos gemaakt. Hiermee is het straks weer helemaal klaar voor de toekomst.”

Waarom een verbouwing?

Op 1 januari 2019 is de gemeente Noardeast-Fryslân ontstaan uit de herindeling van de gemeenten Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Ferwerderadiel. Al snel is toen besloten om de ambtelijke organisatie bij het bestuur in Dokkum te huisvesten. Daarom gaan we de gemeentelijke gebouwen in Dokkum verbouwen. We beginnen met de vernieuwing van het gemeentehuis in Dokkum.