"Van verdienmodel naar bedienmodel" Cobouwblog Biense Dijkstra

Gepubliceerd op 11 maart 2021

"Van verdienmodel naar bedienmodel" Cobouwblog Biense Dijkstra

Ondanks alle pogingen en goede voornemens is het de afgelopen jaren in Nederland niet gelukt om de beoogde aantallen nieuwe woningen te realiseren. Daar zijn vele oorzaken voor aan te wijzen, maar bij wijzen richt je onbedoeld meer vingers naar jezelf. Gelukkig is er een brede coalitie ontstaan die het woningtekort gaat aanpakken en de verduurzaming gaat aanjagen. Maar liefst 34 organisaties hebben hun voorstellen vastgelegd in de ambitieuze Actieagenda Wonen. Samen met het volgende kabinet willen de partijen de plannen snel tot uitvoering brengen. Als het kabinet haar bijdrage levert, kunnen ze snel aan de slag.

Het feitelijke probleem is dat een hele generatie de aansluiting op de woningmarkt dreigt te verliezen en dat de verduurzaming van woonwijken maar niet van de grond komt. Het gaat dus om woningen die duurzaam en financieel goed bereikbaar zouden moeten zijn, want wonen dreigt voor veel mensen onbetaalbaar te worden. En daar zit volgens ons nou net de crux.

Zoals misschien bekend zijn wij vooral een uitvoerend bouwbedrijf. We ontwikkelen wel projecten, maar dan niet speculatief. We gaan vol overgave over tot feitelijke realisatie, liefst voor een breed palet aan doelgroepen. Projecten bestaan dan vooral uit een mix van sociale huur, middenhuur/-koop en vrije sector koopwoningen. In het noorden moest dit ook wel, want anders was er überhaupt geen markt.

Ook wij zien dat de markt sterk verandert, dat de prijzen blijven stijgen en met name de bouwkavels extreem duur worden. We zien ook dat corporaties terughoudend worden in investeren, domweg omdat een euro maar één keer kan worden uitgegeven.

Alweer een poosje geleden werden we verrast door een bezoek van de hoofddirectie van een grote Nederlandse bank. Samen met haar RvC brachten zij een werkbezoek aan Friesland en vereerden ons daarbij ook met een bezoek. Na een rondleiding en een presentatie, vroegen ze ons wat wij nou nodig zouden hebben om ons duurzame geïndustrialiseerde droogstapelproduct een boost te geven. Ons antwoord was: “financier écht circulair vastgoed beneden de aftoppingsgrens voor de huurtoeslag, zodat we wonen als een dienst kunnen aanbieden. We willen dat inclusief duurzame energie, het volledige onderhoud en elektrisch vervoer voor de bewoners als een compleet leaseconcept in de markt zetten, mits het financierbaar is. Daarmee hopen we de productiestroom te optimaliseren en geven we de woningrealisatie een versnelling.”

Inmiddels is de daad bij het woord gevoegd en is Buurblok een feit. Natuurlijk doen we dat niet zonder de intentie om daar ook geld mee te gaan verdienen, maar heel eerlijk? Die marge is flinterdun. We doen dit vooral om door opschaling het product goedkoper te maken en daarmee bereikbaar voor de doelgroepen die nu achter het net vissen. Die niet in een mooi huis op een mooie plek kunnen wonen, die niet elektrische mobiliteit tot hun beschikking hebben en die anders niet in staat zijn om te profiteren van duurzame energie. Kortom: wonen, mobiliteit en duurzame energie als een dienst. We doen dit niet alleen, maar met partners die net zo enthousiast zijn, want vernieuwen geeft energie. Van verdienmodel naar bedienmodel.

Lees meer nieuws