Leeuwarden de tweede stad met geothermie in de bebouwde kom?

Gepubliceerd op 18 april 2018

Leeuwarden de tweede stad met geothermie in de bebouwde kom?

Het consortium dat in Leeuwarden-West diepe geothermie wil aanboren heeft ook de opsporingsrechten voor Goutum en omgeving verworven. Als beide boringen raak zijn, kan genoeg heet water worden bovengehaald om in de stad het verbruik van ruim 20 miljoen kubieke meter aardgas te vermijden. Voor beide concessies is al rijkssubsidie op de te leveren warmte toegezegd.

 

Vanuit ons initiatief, in samenwerking met warmtebedrijf ECW en warmtenetbeheerder Ennatuurlijk, wordt de diepe geothermie in Leeuwarden ontwikkeld. Bestaande uit de drie partijen is hiervoor 'Warmte van Leeuwarden' (WvL) in het leven geroepen.

POSITIEVE REACTIES BEWONERS LEEUWARDEN

Een informatieavond in het WTC-hotel trok dinsdag circa honderd bewoners en ondernemers uit Leeuwarden-West. In dit gebied wil WvL volgend jaar een boring tot op 2700 meter diepte doen, mogelijk vanaf het oude terrein van vuurwerkfabriek Schuurmans. Zover is het nog niet. Om de haalbaarheid te bepalen, lopen nog geologische studies. Voorafgaand aan de boring moeten ook voorwaardelijke contracten worden gesloten met afnemers van de warmte.

 

Leeuwarden zou de tweede stad worden na Den Haag waar geothermie wordt geproduceerd in de bebouwde kom. In Duitsland en Frankrijk bestaat daar al wel veel ervaring mee. 

Lees ook de artikelen die Leeuwarder Courant en Omrop Fryslân publiceerden.