“Klimaatakkoord: gemiddeld is niet goed genoeg” Bouwblog Biense Dijkstra

Gepubliceerd op 04 oktober 2018

“Klimaatakkoord: gemiddeld is niet goed genoeg” Bouwblog Biense Dijkstra

Het is nogal tegenstrijdig, maar eerlijk gezegd is de feitelijke uitwerking van het klimaatakkoord niet eens echt interessant. Wel interessant is hoe alle partijen (wel of niet betrokken bij het akkoord op hoofdlijnen) er nu op reageren. Het leeft, er is discussie en het poldermodel is in volle kracht actief om voor alle partijen en betrokkenen een gemiddelde uitkomst te genereren.

 

Voor de gebouwde omgeving is het nu wel zaak om door te pakken met de uitgangspunten en het realiseerbaar maken van de missie. The proof of the pudding is in the eating zeggen ze dan in Engeland, maar die pudding moet dan eerst nog wel even rechtop blijven staan.

WERKELIJK UITVOERBARE EN FINANCIERBARE AANPAK

Gelukkig geeft Nijpels aan dat ‘brede welvaartsbaten de kosten voor het klimaatakkoord ruimschoots compenseren’, dus is het kabinet nu aan zet. “We kijken reikhalzend uit naar het kabinetsstandpunt en het debat daarover in de tweede kamer. De tafels staan klaar om verder te werken aan een akkoord”, aldus Nijpels. Het doel staat gelukkig niet meer ter discussie, maar de manier waarop is onderwerp van een stevig debat. Jammer genoeg lezen we ook diverse kritische commentaren van onder andere werkgeversorganisaties, politici en andere belanghebbenden. De reeds afgezwakte ambities moeten nu leiden tot een werkelijk uitvoerbare en financierbare aanpak.

TECHNISCHE UITDAGING VOOR AANBIEDERS

Net zo tegenstrijdig is de technische oplossing versus de sociale impact. Ook wij beweren dat de uitdaging voor 80% een sociale uitdaging betreft en voor 20% een technische. Dat gezegd hebbende weten we uit de praktijk, dankzij de vele honderden door ons gerealiseerde nul-op-de-meter-woningen, dat de uitdaging vooral in eerste instantie voor de meeste aanbieders juist een technische uitdaging zal worden. Niet voor de enkele tientallen zogenaamde koplopers die wél in staat zijn om daadwerkelijk gegarandeerde en financierbare oplossingen te realiseren overigens. Maar die kunnen slechts een beperkt deel van de gigantische opgave realiseren. Jammer dat zij geen bijval krijgen van politici en werkgeversorganisaties, maar dat komt natuurlijk omdat die juist hun complete achterban moeten vertegenwoordigen en daardoor gemiddeld goed genoeg vinden.

IDEALE OMSTANDIGHEDEN DIE ZICH NOOIT VOORDOEN

Gemiddeld is jammer genoeg niet goed genoeg bij de échte oplossing. De COP’s (prestatiecoëfficiënt) van diverse warmtepompen zijn slechts theoretisch bepaald. Net zoals het verbruik van je auto; onder ideale omstandigheden die zich nooit zullen voordoen, zeg maar. Geen wonder dat je dus ervaring moet hebben om erachter te komen wat de werkelijke prestaties zijn. Immers, als je er zelf verantwoordelijk voor bent telt die theorie niet meer, maar is de weerbarstige praktijk het enige juiste gegeven. Daarnaast zal je trias energetisch een forse bouwkundige prestatie moeten leveren, die ook niet standaard is binnen de branche. Ik voorspel: reserveer alvast maar een aantal uitzendingen bij ZEMBLA.

Neem van ons als ervaringsdeskundigen aan dat gemiddeld echt niet goed genoeg is en dat we er vol voor moeten gaan. Voor de oplossing bestaat namelijk geen compromis. De tijd dringt, de urgentie is er, het is 5 over 12. De veerboot wacht niet, het is instappen of zwemmen.

Geacht kabinet: pak nu door. Je kunt namelijk geen zee oversteken door er naar te kijk