Interview Cobouw met Folkert Linnemans "Circulair bouwen zit in ons DNA."

Gepubliceerd op 06 maart 2018

Interview Cobouw met Folkert Linnemans "Circulair bouwen zit in ons DNA."

Bouwbedrijf Dijkstra Draisma gelooft in circulair bouwen. Een gesprek met innovator Folkert Linnemans over afdankfases en droogstapelwoningen. “Circulair zit in ons DNA.”

VINDEN JULLIE CIRCULAIR BOUWEN BELANGRIJK EN ZO JA WAAROM?

Vinden jullie circulair bouwen belangrijk en zo ja waarom?

“Het is een van de uitdagingen tot 2050. In 2050 wil Nederland overgestapt zijn op een circulaire economie. En dit is een van de grootste uitdagingen, naast de energietransitie. De uitdaging van de circulaire economie is breed. Van systeemverandering, acceptatie tot technologische uitdagingen.”

WAT IS DE DEFINITIE VAN CIRCULAIR BOUWEN VOLGENS JULLIE?

“Het is van belang om voor producten en processen de milieu-impact te bepalen. De milieu-impact bepalen wij over de gehele keten: de winning van grondstoffen, de productie, het gebruik, de sloop, re- of upcycling en uiteindelijke afdankfase. En de bijbehorende hulpstoffen, zoals energie, water, transportbrandstof en dergelijke. Kort samengevat: een product moet een continue economische waarde hebben, zonder impact voor het milieu. Op deze manier ontwerpen en produceren vraagt om een systeemverandering in denken en doen.”

BGDD droogstapelwoning

WAT DOEN JULLIE AL OP HET GEBIED VAN CIRCULAIR BOUWEN?

“Circulariteit zit in ons DNA. Het is onderdeel van het ontwerpproces. Onze droogstapelwoning is 100 procent demontabel en te verplaatsen. Een van de componenten, de gevel, is tot 93 procent circulair te maken. Dit is gebaseerd op een Levens Cyclus Analyse. Wij bouwen industrieel en daarmee op component niveau. Wanneer mogelijk, wil je componenten hergebruiken. Dit heeft een minimale impact. Lukt dit niet, dient een component terug moeten kunnen naar halffabricaten of grondstofniveau. Voor de bouw is dit een uitdaging, zolang we lijmverbindingen of chemische reacties nodig hebben. Uiteindelijke moeten we de afdankfase vermijden.

IS ER VRAAG NAAR?

Op dit moment is er nog weinig vraag naar, hoewel je de vraag wel ziet toenemen. Daarbij zien we een diverse vraag. De definities zijn nog niet eenduidig. Iets waar we als sector zelf mee aan de slag moeten.

WAT ZIJN DE OBSTAKELS?

Het creëren van een eenduidig speelveld. Wij baseren ons op de Ellen MCArthur foundation, net als velen. Alleen is het van belang om samen de regels pragmatisch en werkbaar te maken.

WAT KUNNEN GEMEENTEN EN ANDERE OVERHEDEN DOEN OM HET TE STIMULEREN?

Samen met bedrijven en andere instellingen optrekken om te komen tot eenduidige aanpak van circulariteit en het systeem veranderen.