"Idealen versus greenwash verhalen" Blog Cobouw Biense Dijkstra

Gepubliceerd op 15 november 2019

"Idealen versus greenwash verhalen" Blog Cobouw Biense Dijkstra

We voeren als bouwbedrijf veel gesprekken met vastgoedeigenaren, gebruikers, beleidsmakers, installatiedeskundigen, adviseurs, warmteleveranciers en vele anderen. Vaak over circulariteit en de energietransitie. Er wordt ons steeds meer duidelijk. Idealen hebben in deze fase van de duurzaamheidstransitie een prijs. En als die prijs niet past in de businesscase, dan wordt greenwashen aantrekkelijk.

Iedereen strijdt voor zijn eigen belang. Er zijn maar weinig die strijden voor een gezamenlijk belang. Dus zodra er euro’s mee gemoeid zijn wordt wetenschap naar ieders eigen wijze uitgelegd en gebruikt als argument en ontbreekt iedere vorm van logisch boerenverstand. De tegenstellingen die dan ontstaan leiden tot discussie in plaats van oplossingen. Veel maatregelen worden weggestreept en de weinige maatregelen die overblijven, worden als Unique Selling Point continue geframed.

Voorbeelden spreken meer tot de verbeelding. We testen zelf diverse warmtepompen op hun echte prestaties. Hiernaast monitoren we honderden warmtepompen. We weten daar de prestaties van, en die vallen vaak tegen. De prestaties schommelen tussen de 70 en 80% van de opgegeven uitkomsten, dus er is werk aan de winkel. Het is geen blaming and shaming maar het simpel vaststellen van de feiten. Gevolg is dat we ons als aannemer intensief bezighouden met de prestatieoptimalisatie van die techniek; het afgiftesysteem, de manier van bouwen en installeren. We ontwikkelen inmiddels zelf ook techniek waarbij de prestatie van tapwater niet achteruit gaat. Versie 3.0 van onze techniek wordt op dit moment gebouwd en in het eerste kwartaal van 2020 verwachten wij zicht te hebben op de prestaties. We gaan dus niet greenwashen, maar betalen wel een stevig prijskaartje. Want deze kennisvergaring en innovatie kost simpelweg geld.

Onze eerste isolatiegevel, die zowel in renovatie- als nieuwbouwprojecten toegepast kan worden, haalde uitstekende prestaties, maar was niet voldoende circulair en qua brandveiligheid niet geschikt voor hoogbouw. Dus ontwikkelden we dóór tot de gevel waar we nu over beschikken: een gevel die 92% circulair is en volledig uit hout is opgebouwd (in plaats van de eerste in polystyreen uitgevoerde exemplaren). We vullen deze gevels af met cellulose om de gewenste isolatiewaardes te halen. Eigenlijk zijn het dus CO2-opslaggevels. Immers, het hout heeft bij de groei CO2 opgeslagen. Wij passen het als duurzaam materiaal toe in het gebouw en we leggen het volledig digitaal vast. Daarmee maken we de gevels herbruikbaar. De investering is nu misschien iets hoger, maar vaak is duurzaamheid op lange termijn goedkoper. Dus betekent dit een investering in onze toekomst.

 

Cobouw Blog

Een van de nieuwste investeringen die we hebben gedaan is onze bijdrage aan het DreamHûs. Een experiment in Delft waar we samen met onderzoekers, bewoners, startups en innovators blijvend op zoek gaan naar nieuwe technieken. Drie woningen. Nieuw gebouwd, maar volgens de bouwmethode uit 1975, inclusief bijbehorende lage energielabels. In de huizen wonen mensen die ons meteen een sociale spiegel voorhouden. De uitdaging is om deze woningen schaalbaar en betaalbaar toekomstbestendig te maken; allerlei nieuwe technieken in de praktijk testen, in plaats van uit te gaan van gelijkwaardigheidscertificaten en theoretische prestaties. Oftewel: ervaring opdoen in de praktijk in plaats van mooie beloften op papier. Zo realiseren we samen onze gedeelde idealen.