Hoe gaat Bouwgroep Dijkstra Draisma om met het Covid-19 virus?

Gepubliceerd op 16 maart 2020

Hoe gaat Bouwgroep Dijkstra Draisma om met het Covid-19 virus?

Bouwgroep Dijkstra Draisma treft maatregelen om verspreiding van het Covid-19 (Corona) virus tegen te gaan.

Maatregelen

De algemene maatregelen zoals gesteld zijn door de overheid nemen we in acht. We zijn extra voorzichtig met fysiek contact om de veiligheid en de gezondheid van u, onze klanten en onze werknemers zoveel mogelijk te waarborgen. Waar het kan werken onze werknemers vanuit huis. Afspraken organiseren we zoveel mogelijk telefonisch of via Skype . Lukt dit niet, dan verzetten we afspraken. 

Kantoren Dijkstra Draisma

Al onze kantoren blijven open en er is voldoende bezetting aanwezig op de verschillende afdelingen. We hebben al onze werknemers uitgebreid geïnformeerd over de beschermings- en hygiënemaatregelen die we treffen. Niet-urgente overleggen worden omgezet in een telefonisch overleg of uitgesteld.

Meldingen afdeling service en onderhoud

Alle binnenkomende meldingen over storingen behandelen we zo spoedig mogelijk. Bij alle binnenkomende meldingen beoordelen we de prioriteit en aan de hand van deze prioritering beoordelen we of het noodzakelijk is om de melding per direct of op korte termijn op te volgen.

 

Onze servicemonteurs hebben duidelijke instructies gekregen waarin ze geattendeerd zijn op de maatregelen die ze dienen te treffen in de omgang met bewoners. Dit gaat om gepaste afstand houden tot de klant, contact met de klant waar mogelijk te vermijden, zo min mogelijk het interieur aan te raken en alleen de ruimte te betreden indien de bewoner of gebruiker geen gezondheidsklachten vertoont. Klanten waarmee reeds een afspraak gemaakt is, maar die ziekteverschijnselen vertonen, worden vriendelijk verzocht om contact met ons op te nemen om de afspraak te verplaatsen.