"Het tij nu keren" Cobouw blog Biense Dijkstra

Gepubliceerd op 12 juni 2020

"Het tij nu keren" Cobouw blog Biense Dijkstra

Deze week mocht ik tijdens een digitaal DGA-overleg van VNO-NCW kennis maken met onze aanstaande voorzitter Ingrid Thijssen. Eigenlijk kenden Ingrid en ik elkaar al een tijdje, omdat we samen aan de klimaattafel Gebouwde omgeving van Diederik Samsom mochten deelnemen. Ingrid als voorzitter van Alliander namens de netbeheerders en ik als ‘ervaringsdeskundige’ namens Bouwend Nederland.

Wie had toen gedacht dat de volgende ontmoeting midden in coronatijd zou vallen en digitaal ging worden? Het tij kan snel keren. Naast het klimaat maken we ons nu vooral zorgen over de economie en de werkgelegenheid, naast de financierbaarheid en mogelijke inflatie. Voorop staat dat vooral de werknemers in Nederland bij bijna alle VNO-NCW-bedrijven zijn geholpen met de door de overheid genomen maatregelen. De bedrijven zijn in staat gesteld om hun lonen en vakantiegeld te blijven betalen. Nu is het zaak om de ondernemers en hun ondernemingen zelf op de spreekwoordelijke rails te houden. Er moet fors geïnvesteerd worden en procedures en plannen mogen niet vertragen.

Onze branche is (op enkele uitzonderingen na) nu nog niet keihard getroffen door de crisis. We zijn laatcyclisch georganiseerd: we merken de problemen van het uitblijven van de voorbereidingen van nu pas later bij projecten. Projecten komen dan niet in uitvoering of kunnen niet verkocht of geleverd worden. Laten we daar nu aandacht voor hebben en met passende oplossingen komen.

Daarnaast is de stikstofrapportage van Remkes voor onze branche positief. Onze stikstofbijdrage is marginaal en de uitstoot in de realisatiefase kunnen we binnen tien jaar met 80% reduceren. Nu is onze eigen stikstofneutrale geïndustrialiseerde productiemethode van woningen uitermate geschikt om juist meer productie te organiseren. Daarnaast zijn we begonnen met het toepassen van deze circulaire gevels in de gestapelde bouw, om ook daar een passende oplossing voor te kunnen bieden. De oplossingen voor het klimaat kunnen uitermate goed samengaan met het bestrijden van een economische crisis en niet te vergeten, de al aanwezige woningcrisis.

Branchebreed zijn er problemen die tijdige realisatie van vastgoed in de weg staan en die je als overheid gewoon op moet - en kunt - lossen. De overheid hoeft alleen maar een realistische drempelwaarde vast te stellen en dan hoeft onze branche niet voor elk project afzonderlijk een stikstofdepositierapportage te maken. Los de problemen nou eens doelmatig op en maak niet een branche het ondernemen lastig, terwijl zij nauwelijks bijdraagt aan de oorzaak van de problematiek.

 

We moeten het tij nu samen keren, dan heeft de economie er het minste last van.