"Het gevaar van oud gedrag en een nieuwe generatie die innoveert" Bouwblog Cobouw van Biense Dijkstra

Gepubliceerd op 16 december 2016

"Het gevaar van oud gedrag en een nieuwe generatie die innoveert" Bouwblog Cobouw van Biense Dijkstra

Je kunt zeggen wat je wilt, maar de crisis heeft ons zeker ook veel goeds gebracht. Het heeft ons aan het denken gezet of we wel de goede dingen doen, ons innovatieteam is tijdens de crisis tot wasdom gekomen en in de afgelopen periode hebben we ons beseft dat we de klus inmiddels met een nieuwe generatie moeten klaren.

 

We zijn niet alleen met gedachten bezig geweest, we hebben dit ook omgezet in daden. Zo hebben we prachtige nieuwe producten ontwikkeld. Zoals ons droogstapelbouwsysteem, waarmee we een woning in twee en een halve dag kunnen realiseren. We leveren Nul op de meter woningen op, zowel in de nieuwbouw als bij renovatieprojecten; we hebben voor elk type woning of gebouw een oplossing. Deze oplossingen hebben we bedacht op een andere manier dan gebruikelijk is. Met zelfstandige teams en nieuwe methodes om effectiever te werken, zoals scrum. Ook hebben we onze fabriek aangepast, welke met QRM razendsnel kan inspelen op de veranderende vraag uit de markt. Allemaal fantastische en bijzondere ontwikkelingen van een 113 jaar oude onderneming, die acteert in een nieuwe werkelijkheid. We worden daarin gesterkt door minister Kamp, die in de energieagenda onderkent dat het anders moet en dat we naar een CO2-arme energievoorziening toe moeten.

WIJ KIEZEN VOOR DUURZAME WARMTE EN ALL-ELECTRIC

Kort samengevat: wij kiezen, waar het kan, voor duurzame warmte en all-electric. Daarom proberen we draagvlak te creëren bij burgers en organisaties; het is immers een immense verandering. Maar vooral een kans voor al die bouwers die de verduurzaming kunnen uitvoeren. De kennis is er, de voorbeelden zijn er: laat het grote verduurzamen beginnen!

 

Toch zien we met lede ogen aan hoe de markt vervalt in oud gedrag. Prijzen schieten de lucht weer in, er is een tekort aan vakmensen en capaciteit: de markt reageert ouderwets arrogant. Er wordt weer gekeken naar de korte termijn in plaats van de (duurzame) lange termijn. Er is een gebrek aan visie. Laten wij dan voor de nieuwe generatie het voorbeeld zijn van de nieuwe werkelijkheid, waar ook een nieuwe aanpak bij hoort. Laten we het nu vooral slimmer, beter en sneller doen dan we gewend zijn, met de aanpak die hierbij past.

NIET AFREMMEN, MAAR OMARMEN

Laten we de innovatie die de branche heeft ontdekt definitief omarmen en niet laten afremmen door korte termijn verdienmodellen. Over de koplopers maken we ons geen zorgen, maar de kritische massa moet mee blijven bewegen en nu niet haar capaciteit ouderwets verkopen aan de hoogste bieder. De branche heeft een recidive aanleg in de genen. Dit bleek ook tijdens het Cobouw café, waar enkele collega’s zeiden dat we vooral naar ons eigen gedrag moeten kijken.

 

Vorige keer deden we een beroep op het morele besef van alle bouwers, ontwikkelaars en vastgoedpartijen in het kader van de verduurzaming. Nu roepen we op tot vasthoudendheid van het nieuwe denken in deze tijd, die net als in de crisis gekenmerkt wordt door nieuwe kansen.