Gemeente Súdwest-Fryslân kiest BGDD voor realisatie nieuwe buitendienst Bolsward

Gepubliceerd op 23 november 2023

Gemeente Súdwest-Fryslân kiest BGDD voor realisatie nieuwe buitendienst Bolsward

Bouwgroep Dijkstra Draisma is gekozen als meest innovatieve partner voor de realisatie van de nieuwe buitendienst in Bolsward. Naar aanleiding van een Europese aanbesteding zijn zij als beste uit de bus gekomen. Hiermee komt de huisvesting van de buitendienst Súdwest-Fryslân in een volgende fase. De komende tijd werken de bouwadviseurs en architect van de gemeente samen met de Bolswarder aannemer het project verder uit naar een definitief en uitvoerbaar ontwerp. Circulariteit voert hierbij de boventoon.

Duurzame en circulaire huisvesting

De huisvesting wordt flexibel en demontabel gebouwd. Wethouder Henk de Boer: “Yn gearwurking mei Bouwgroep Dijkstra Draisma sille wy sirkulêr bouwe. By it demontearjen fan de besteande gebouwen bewarje wy restmateriaal foar wergebrûk. As wy by it bouwen nije materialen brûke moatte, dan sille dat safolle as mooglik biobased of natuerlike materialen wêze, leafst út eigen regio. Wy soargje foar in duorsum en takomstbestindich gebou en terrein, sintraal yn de gemeente."  

 

Bouwgroep Dijkstra Draisma is voorloper wat betreft duurzame en circulaire projecten, zoals bijvoorbeeld het Swettehûs in Leeuwarden. Zij zetten in op samenwerking met de mienskip, lokale bedrijven en partijen als Circulair Fryslân en onderwijsinstellingen. “We zijn trots dat wij samen met de gemeente Súdwest-Fryslân de nieuwe buitendienst mogen realiseren. Het is een project met een hoge circulaire ambitie. Het is mooi dat we elkaar hierin hebben gevonden en we kijken uit naar de samenwerking in het bouwteam.” aldus Biense Dijkstra, directeur van Bouwgroep Dijkstra Draisma.

Ter voorbereiding op de bouw

Om ruimte te maken voor het plan kapt de gemeente komende winter bomen.

De bodem van het terrein wordt gesaneerd en opgehoogd. Nadat de nieuwbouw gereed is, worden er nieuwe bomen geplant. De bomen worden al in de winter gekapt, zodat vogels niet worden gestoord tijdens het broedseizoen. Waar mogelijk worden bomen hergebruikt als palen en planken voor de nieuwbouw. De boomstammen worden gezaagd in houtzaagmolen De Rat in IJlst. Vanaf de zomer van 2024 start het demonteren en verwijderen van de oude gebouwen en woningen op en rond het terrein.

In 2025 start de nieuwbouw

Nadat het terrein is gesaneerd en bouwrijp is gemaakt, kan er gestart worden met de nieuwbouw. Dit zal naar verwachting begin 2025 zijn.

 

Milieustraat Bolsward voorlopig naar Sneek

Om het terrein vrij te maken voor nieuwbouw verplaatst medio 2024 de milieustraat Bolsward tijdelijk naar Sneek. Om de dienstverlening te verbeteren, is de milieustraat in Sneek dan langer en vaker open. Ook verbeterd de gemeente de bereikbaarheid van de milieustraat. Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheden om inwoners van Bolsward en omstreken tijdelijk extra te faciliteiten in de afvoer van hun huishoudelijk grofvuil of snoeiafval.

 

De medewerkers van de buitendienst staan dag en nacht voor de mienskip klaar voor onder andere het legen van de huisvuilcontainer, vegen van straten, zout strooien en groenonderhoud. Met de nieuwe huisvesting kan de dagelijkse dienstverlening aan de mienskip met ruim 40.000 huishoudens, 5.000 bedrijven en vele bezoekers en recreanten efficiënt en duurzaam worden uitgevoerd.