Feestelijke start bouw gasloos en zeer duurzaam sportcomplex Texel

Gepubliceerd op 11 oktober 2018

Feestelijke start bouw gasloos en zeer duurzaam sportcomplex Texel

Op de Dag van de Duurzaamheid werd gisteren zeer toepasselijk de feestelijke start van de bouw van sportcomplex Texel gevierd. Het wordt een van de meest duurzame sportcomplexen in Nederland. In opdracht van gemeente Texel bouwen we Design and Build een nieuw onderkomen voor de sporters op Texel. Op de bouwplaats luidden wethouder Sander van Knippenberg en Dirk Jan de Rouwe de start feestelijk in met de onthulling van een bord. Op het bord stond de impressie van het ontwerp. Ook werd tegelijkertijd een oproep gedaan aan mensen om een naam te bedenken voor het nieuwe sportcomplex.

 

In 2014 nam de gemeenteraad het besluit om een nieuwe binnensportaccommodatie in Den Burg te realiseren, ter vervanging van de Burgemeester de Koninghal en Ons Genoegen. Beide sporthallen waren aan het einde van de technische levensduur. Onderzoek wees uit dat nieuwbouw de beste optie was. In oktober 2017 werd de opdracht aan Bouwgroep Dijkstra Draisma gegund.

GESCHIKT VOOR SCHOOL-, BREEDTE EN TOPSPORT

De sporthal op Texel wordt voorzien van een sportvloer die deelbaar is in drie gelijke delen. Ook komt er een tribune met een capaciteit van minimaal 300 toeschouwers. Naast de sporthal komen er ook twee losse sportzalen en een horecavoorziening. Alles bij elkaar is het nieuwe complex geschikt voor zowel de schoolsport, breedtesport én topsport.

SLIM ONTWERP EN ZEER ENERGIEZUINIG

Onze opdracht is Design and Build. Samen met AGS Architects leverden we het winnende ontwerp aan, wat zich kenmerkt door duurzaamheid en sociale veiligheid. Dankzij 1.000 zonnepanelen en drie warmtepompen wordt het gebouw voorzien van energie. Een gasaansluiting blijft achterwege. 

PRIJSVRAAG NIEUWE NAAM SPORTHAL DEN BURG

Als alles volgens planning verloopt, ronden we de bouw in de zomer van 2019 af. Bij een nieuwe sporthal hoort ook een nieuwe naam. Hiervoor schrijft het college van burgermeester & wethouders een prijsvraag uit. Meedoen? Bekijk de prijsvraag op de website van gemeente Texel. 

Foto: Daan Koopman