EBN en Shell treden toe tot aardwarmteproject Leeuwarden

Gepubliceerd op 07 januari 2020

EBN en Shell treden toe tot aardwarmteproject Leeuwarden

‘Energie Beheer Nederland’ (EBN) en ‘Shell Geothermie’ treden toe tot het consortium ‘Warmte van Leeuwarden’ om het bestaande aardwarmteproject in Leeuwarden verder te helpen realiseren. Het project zal een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de warmtevraag van Leeuwarden.

ECW heeft als oorspronkelijke operator besloten zich volledig te concentreren op de energie- en watertoepassingen op Agriport en in Andijk. Shell Geothermie zal de rol van ECW binnen het consortium overnemen. EBN zet haar kennis en expertise van de ondergrond in en is in die hoedanigheid als partner betrokken. Daarmee bestaat het consortium nu uit de partners EBN, Ennatuurlijk, Shell en initiator Bouwgroep Dijkstra Draisma. Het warmtenet dat de warmte naar de klanten transporteert, wordt ontwikkeld en geëxploiteerd door Ennatuurlijk.

Belangrijke bijdrage aan klimaatambities

Aardwarmte is een veelbelovende duurzame energiebron en kan een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzame warmtevoorziening in Nederland. Zo is de schatting dat aardwarmte in 2050 voor circa een kwart kan voorzien in de warmtevraag voor huizen, gebouwen, tuinbouw en de lichte industrie in Nederland. Eén aardwarmtebron kan wel tot 6.000 woningen van warmte voorzien. Samenwerkingen zoals Warmte van Leeuwarden zijn van groot belang om de klimaatambities in het Nederlandse klimaatakkoord waar te maken.

Als staatsdeelneming voert EBN gedeeltes van het klimaat- en energiebeleid uit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. EBN vervult een sleutelrol bij het verbinden van private en publieke partijen in de energiesector en heeft de ambitie om daarmee de energietransitie te versnellen.

Verduurzaming van warmtevoorziening

Shell ziet in Nederland goede kansen voor het inzetten van aardwarmte voor de verduurzaming van de warmtevoorziening. Shell Geothermie heeft kennis en expertise van de ondergrond, de winning van energie en het realiseren van grote projecten. Met aardwarmteprojecten zoals in Leeuwarden wil Shell een bijdrage leveren aan de Nederlandse energietransitie.