Dijkstra Draisma geselecteerd voor bouwteam Nieuwe Stelp op Ameland

Gepubliceerd op 04 februari 2022

Dijkstra Draisma geselecteerd voor bouwteam Nieuwe Stelp op Ameland

Architect, aannemer en gemeente werken samen bouwplan uit

Bouwgroep Dijkstra Draisma is via een Europese aanbesteding geselecteerd als bouwteampartner voor de bouw van De Nieuwe Stelp. Als de raad ermee instemt mag BGDD straks de nieuwbouw realiseren. In deze fase van de bouw kunnen wij onze specifieke bouwkennis inbrengen bij het verder uitwerken van het ontwerp samen met architect Sara van Popta. 

Ondertekening ouwteamovereenkomst

Op vrijdag 4 februari tekenden architect Sara van Popta, Burgemeester Leo Pieter Stoel en wethouder Piet IJnsen namens de gemeente Ameland en Biense Dijkstra namens BGDD de bouwteamovereenkomst.

De Nieuwe Stelp krijgt een nieuwe plek. De nieuwbouw wordt gerealiseerd op de locatie van het sportcomplex 'Ons Hol' in Hollum. Op deze manier creëert Ameland verbinding met alle partijen en voorzieningen. Het terrein ligt aan de noordkant van Hollum en is omringd met bomen. De nieuwbouw sluit straks aan op de karakteristieke bebouwing van Hollum. Commandeurshuisjes met asymmetrische en geknikte kappen, verschillende tinten metselwerk en hout en kleinschalige bebouwing zijn stijlen die we terug zien in het ontwerp van de architect.

 

In het nieuwe woonzorggebouw komen 44 woningen bestaande uit 32 zelfstandige appartementen en 12 zorgappartementen. De appartementen zijn prikkelarm. Hiernaast komen 4 zorgstudio’s voor kortdurend eerstelijns verblijf. Elk appartement krijgt een eigen tuin of balkon. Een centrale hal wordt de verbinding tussen ‘Ons Hol’ en de Nieuwe Stelp.

“Op Ameland zijn we al jaren met vereende krachten bezig om te komen tot een nieuwe huisvesting voor onze ouderen. Deze huisvesting moet een eigentijds beeld geven van de mogelijkheden die er zijn.”

Wethouder Piet IJnsen

Deze week bracht het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad per brief op de hoogte van de vorderingen rondom De Nieuwe Stelp. ‘Nu de aannemer geselecteerd is, kan deze meedenken om tot een efficiënt bouwsysteem te komen’, schrijf het college. ‘Uiteindelijk zal dit leiden tot een begroting op basis waarvan een kredietaanvraag kan plaatsvinden.’

 

Met de bouw van De Nieuwe Stelp is het mogelijk om een leven lang op Ameland te wonen met zorg in de nabijheid. Het is een prachtig toekomstperspectief voor Amelanders.