"De wereld verandert niet door jouw mening", Cobouw blog Biense Dijkstra

Gepubliceerd op 26 november 2021

"De wereld verandert niet door jouw mening", Cobouw blog Biense Dijkstra

De wereld verandert door jouw voorbeeld, niet door jouw mening - Paulo Coelho. Deze tekst gebruikten we (bij toeval) op het podium bij de prijsuitreiking van de Cobouw 50 Awards en past eigenlijk ontzettend goed bij de aanpak van ons bedrijf. Gewoon aan de slag gaan en kijken waar het je brengt. Niet denken in beperkingen, maar in kansen en laten zien wat er nu al mogelijk is.

 

We willen nog even reageren op de Cobouw Aanmoedigingsprijs voor het meest duurzame bouwbedrijf. Duurzaamheid laat zich, zoals Bas Weber van PWC aangaf, niet makkelijk vergelijken als financiële prestaties. In de jaarverslagen van beursgenoteerde ondernemingen worden de duurzaamheidsprestaties veelal samengevat op basis van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Voor dit jaar zijn de grootste 11 bedrijven uit de Cobouw50 hier dan ook op beoordeeld. Die werden door het gebruik van de SDG’s meetbaar en min of meer vergelijkbaar. Mooi dat Jan Willem van de Groep in de podcast ‘’Doorzagen’’ uitlegt dat scope 1 en 2 van de CO2-prestatieladder gaan over de footprint van je eigen bedrijf. Hetzelfde geldt voor de SDG's. Zoals bijvoorbeeld het energieverbruik en de uitstoot van voertuigen. Maar ze gaan niet over de producten die je maakt, de footprint daarvan zit namelijk in scope 3 en dát maakt natuurlijk het echte verschil. Bij wijze van spreken zou je op een fantastische en gecertificeerde manier zwemvesten van beton kunnen maken (scope 1 en 2), wat nog niks zegt over de eigenschappen c.q. overlevingskansen en impact van je product (scope 3). Dit is, denken wij, wel de essentie waar het om gaat. SDG staat dan dus voor Sustainable Development Greenwashen en dat kan niet de bedoeling zijn.

 

Gelukkig bleek tijdens de uitreiking maar weer eens dat er meer dan ooit oog is voor maatschappelijke impact. De Young Talent Award die naar Stefanie Stubbé ging, het meest duurzame project Ecodorp Boekel en de Innovatie Award die Triple Solar mee naar huis nam. Grote complimenten aan alle finalisten en alle winnaars, die voorbeelden maken en laten zien dat het wél kan.

 

Ondertussen blijven we doorgaan met innoveren en het realiseren van energiepositieve gebouwen. Gelukkig is er dus al een grote groep weldenkende en intrinsiek gemotiveerde mensen met  vernieuwende initiatieven. We moeten gewoon ons best blijven doen om nu al te laten zien dat het anders en veel beter kan. Dat is niet makkelijk, en dat hoeft ook niet, maar het is wel de essentie. Niet steeds wijzen naar een ander waarom dingen niet lukken, maar kijken naar wat je zelf kunt veranderen. Eric Verweij haalde op het podium ook de woorden van Kennedy aan; “don’t ask what your country can do for you, but ask yourself what can you do for your country”. Immers: de wereld verandert niet door jouw mening, maar wel door jouw voorbeeld. Dus wees voorbeeldig.

Bekijk ook:

Nieuws Gepubliceerd op 11 januari 2022 Oplevering It Swettehûs
Nieuws Gepubliceerd op 23 december 2021 De Diamantflat in Groningen wordt verduurzaamd in 2022