“De weg van niks naar nergens” Bouwblog Biense Dijkstra

Gepubliceerd op 09 maart 2017

“De weg van niks naar nergens” Bouwblog Biense Dijkstra

De afgelopen jaren hebben diverse partijen uit de GWW sector veel werk aangenomen in Friesland. De aanleg van de nieuwe N381 tussen Drachten en Oosterwolde en de haak om Leeuwarden waren fantastisch mooie projecten die de sector in het dieptepunt van de crisis toch veel werk opleverden. In diezelfde periode is ook de door Jolande Sap van GroenLinks omschreven weg ‘van niks naar nergens’ aangelegd. Wij noemen die weg hier de Centrale As. Het is een vierbaansweg van Drachten tot Dokkum (de noordelijkste Elfstedenstad). Een weg die het ‘krimpende’ Noordoost Friesland toegankelijker maakt voor het westen. De weg is met veel zorg aangelegd, met oog voor natuur, cultuur en ecologische waarden.

KRIMPGEBIED

De kritiek die Jolande Sap in een interview in Binnenlands Bestuur gaf bestond uit de naar haar mening slechte besteding van zoveel geld. Bijna € 400 miljoen! Dat heeft ons natuurlijk aan het denken gezet. Wij hebben enorm veel profijt van die weg. Gevestigd in een krimpgebied ben je als bedrijf al volledig georiënteerd op ‘export’. 


Binnen Nederland welteverstaan, maar ver buiten je directe omgeving. We weten waar we over praten, met een vestiging aan de A7 in Bolsward en een vestiging in ‘nergens’, zeg maar. En toch verbazen we ons over het bedrijfsmatige positieve effect van deze nieuwe logistieke verbinding. Naast het feit dat wij onszelf veel sneller kunnen verplaatsen, is de betere bereikbaarheid van deze regio echt opvallend. Daarnaast profiteren de eilanden Ameland en Schiermonnikoog natuurlijk ook van deze veel betere verbinding.

VERANDERING IS HIER DE ENIGE CONSTANTE

We zijn ‘slechts’ ervaringsdeskundig en als je het wilt onderbouwen zal je met een wetenschappelijk rapport moeten komen, maar wij denken dat Jolande Sap ‘nergens’ zo fout zat met haar mening dan hier. Sterker nog: wij denken dat mensen (en bedrijven) uit deze regio beter in staat zijn om de natuur te respecteren, rekening te houden met de impact van dergelijke ingrijpen en uitstekend in staat zijn te anticiperen op verandering, omdat dat hier de enige constante is. 


We hebben hier de benen stevig op de grond en de arbeidsethos is hier ‘ouderwets’ gezond. Als je dat loyale gezonde verstand combineert met glasvezelverbindingen, innovatiekracht en industrialisering, geeft dat ongekende mogelijkheden. Deze regio is door het Rijk aangewezen als proeftuin voor adviezen aan het nieuw te vormen kabinet. Nu maar hopen dat er een doortastend kabinet ontstaat dat die adviezen ook ter harte gaat nemen.

ROEIEND MET DE RIEMEN

Wij hebben de overtuiging dat in de regio’s waar krimp toeslaat de meest flexibele en adaptieve organisaties ontstaan, die - roeiend met de riemen die ze hebben - maar op één ding kunnen vertrouwen en dat is de inzet, loyaliteit en betrokkenheid van hun personeelsleden. Die van ons zijn innovatief, betrouwbaar, betrokken en daadkrachtig en uitstekend in staat om de nieuwe werkelijkheid vorm te geven.