"De jeugd heeft de toekomst", Cobouw blog Biense Dijkstra

Gepubliceerd op 01 september 2021

"De jeugd heeft de toekomst", Cobouw blog Biense Dijkstra

Tijdens de bouwvak ben ik sinds lange tijd weer door mijn rug gegaan. Ik wou veel te enthousiast e-foilen: op het water zweven met een op accu aangedreven surfplank.

Mijn dochters pikten het volledig elektrisch watersporten tijdens een oefensessie voor de vakantie zeer snel op, dus ging ik zelf ook vol goede moed aan de slag. Na een half uur geoefend te hebben kon ik inmiddels goed mijn evenwicht bewaren en besloot ik twee e-foils aan te schaffen, zodat ik autodidactisch de ‘zweeffase’ van het board kon ontdekken.

 

Jammer genoeg strandde mijn poging twee weken later, toen de boards er waren. Bij het in elkaar zetten van de e-foils, die redelijk zwaar bleken te zijn (met name de accu’s en de mast) ging ik door mijn rug. Een ervaring rijker en een illusie armer heb ik de laatste week van de bouwvak vooral liggend doorgebracht en kom ik nu weer in de normale modus.

 

Dit is metaforisch voor de kabinetsformatie, waarbij de spannende fase van balanceren niet wordt gehaald, in de opbouw de rug niet recht gehouden wordt en er nog steeds geen nieuw kabinet aanstaande is. Ook blijkt dat op een nieuwe, duurzame manier plezier beleven, waarbij er opnieuw balans gevonden moet worden, kennelijk veel sneller door de jeugd succesvol ten uitvoer kan worden gebracht.

 

Laatst was ik eigenlijk een beetje verontwaardigd toen Leonie van der Steen tijdens het Cobouw Café stelde dat een ’50-plus-CEO’ niet voor vernieuwing kan zorgen. Ik hield me vast aan het adagium dat de uitzondering de regel bevestigt, maar vond het wel confronterend. Ik zie mijzelf op de e-foil nu ook als een 50-plusser die dat eigenlijk beter niet meer kan doen.

 

Het enthousiasme en de wil om nieuwe dingen uit vinden en te praktiseren komen echter nog wel vanuit deze grijsaard en de dochters die brengen het binnen no time in de praktijk. Vast ook metaforisch: we zitten nog vol goede ideeën, maar moeten de jeugd faciliteren en in staat stellen die ideeën te praktiseren en zelf met slimme oplossingen te komen.

 

Vol goede moed gaan we nu weer de verduurzaming van de gebouwde omgeving – en de enorme kansen om dat biobased en circulair te doen – onderzoeken, faciliteren en praktiseren. We doen dat vooral met jonge bevlogen medewerkers, die dat willen en dus ook kunnen. We laten ons niet tegenhouden door bouwbesluiten en normen die alle ontwikkelingen op dit gebied vertragen. We gaan volledig door op de ingeslagen route. De 50-plussers gaan wel op de kant staan, niet als stuurlui maar als ondersteunende toeschouwer. De jeugd heeft de toekomst en moet haar ook vorm gaan geven.