Bouwgroep Dijkstra Draisma gaat Kindcentrum Leens bouwen

Gepubliceerd op 08 mei 2018

Bouwgroep Dijkstra Draisma gaat Kindcentrum Leens bouwen

Op maandag 7 mei jl. is de aannemingsovereenkomst voor de nieuwbouw van het Kindcentrum Leens in het gemeentehuis in Leens ondertekend. Eerder dit jaar is de aanbestedingsprocedure om tot een bouwaannemer van het Kindcentrum te komen opgestart. Dit heeft er in geresulteerd dat deze opdracht nu definitief gegund is aan Bouwgoep Dijkstra Draisma.

De voorbereidingen om het terrein zelf en de directe omgeving bouwrijp te maken waren al in volle gang. Binnenkort start nu ook de daadwerkelijke bouw. Wethouder Mariette de Visser: “Ik ben blij dat we nu echt mogen en kunnen overgaan tot de werkelijke realisering van het gebouw. Een aanwinst voor het onderwijs in Leens en ook hard nodig.”

Naar verwachting kan het Kindcentrum gedurende het schooljaar 2019/2020 in gebruik worden genomen.

KINDCENTRUM LEENS

Het Kindcentrum Leens wordt in het verlengde van het huidige gemeentehuis in Leens gebouwd. Het biedt onderdak aan twee basisscholen (OBS Lydinge en CBS De Regenboog) en de peuterspeelzaal van Stichting Peuterspeelzaalwerk De Marne.