"Bouwen met hout is vierdubbel goud" Blog Cobouw Biense Dijkstra

Gepubliceerd op 16 december 2019

"Bouwen met hout is vierdubbel goud" Blog Cobouw Biense Dijkstra

Direct na de oorlog, toen mijn opa nog volop zelf mee timmerde binnen ons bedrijf, kregen we in Nederland te maken met ondernemers die naar Amerika wilden verhuizen. En, in de positieve zin van het woord, dachten zij simpel na over hoe je in een ander land, waar je alleen een stuk grond had gekocht, snel kon zorgen voor huisvesting. Houtskeletbouw was het antwoord.

Het beste kon je dan hier een geprefabriceerde houten woning in een paar containers meenemen om het vervolgens daar te monteren zodat de thuisbasis geregeld was. Hein Uiterdijk en Willem Hoogenboom gingen dan mee om de huizen daar te plaatsen. Nadat ze een aantal van deze woningen hadden geprefabriceerd, kwamen ze tot de conclusie dat deze woningen ook prima in onze omgeving gerealiseerd konden worden. Met name op de Waddeneilanden staan hier nu nog vele fraaie voorbeelden van, veelal door mijn vader gebouwd. De prachtige verhalen van mijn vader over hoe dat vroeger ging spreken tot onze verbeelding. In 1958 realiseerden zij 26 houtskeletbouwwoningen op vakantiepark ‘Klein Zwitserland’ op Schiermonnikoog. Ze woonden toen ook tijdelijk op dit park en mijn moeder had de bouwvakkers in de kost. Toenmalig burgemeester Van der Herberg van de gemeente Dantumadiel kwam logeren in Klein Zwitserland om van een ongeluk te herstellen. Hij ging graag mee met mijn vader als ze vergaderden bij juffrouw Dien in Hotel van der Werff.

Mijn vader nam Van der Herberg dan achter op zijn fiets mee terug, zonder verlichting. Hij wist exact het lichtkarakter van de vuurtoren. Hij vroeg na 3 x 3 tellen Van der Herberg om zich niet te bewegen, hij wist dat ze de komende 11 tellen niets konden zien en hij wilde niet in het prikkeldraad eindigen.

Anno nu realiseren we ons inmiddels dat je CO2 opslaat door met hout te werken en hiermee ook een dubbele bijdrage aan de CO2-reductie levert: hout neemt CO2 op tijdens de groei (van de boom) en slaat het op in de realisatiefase. Als je het nu ook weet her te gebruiken sla je een driedubbele slag. Als je dan ook nog herbeplanting goed organiseert, sla je een vierdubbele slag.

We zijn er ontzettend trots op dat we onze Droogstapelgevel volledig in hout uitvoeren en isoleren met cellulose. Collega gevelbouwers werken veelal nog met polystyreen. Zij zullen naar onze mening ook hard aan de slag moeten om de CO2-footprint te verlagen. Onze uitdaging is om de vloeren nog te realiseren in Cross Laminated Timber en kozijnloze gevels te produceren. De branche is nog volop bezig om de techniek, die nodig is om het gebouw van energie te voorzien, in het dak of de gevel te integreren.

Zorg er eerst voor dat je op basis van Trias Energetica een topproduct realiseert dat zo weinig mogelijk energie nodig heeft én waarbij je de energie die je nog nodig hebt duurzaam oogst of opwekt. Vroeger waren ze zo gek nog niet. Zoals zo vaak zou ook nu een metafoor prima van toepassing kunnen zijn: de ondernemer deed al de juiste dingen en moest dit op gevoel doen, zonder licht. De overheid zat achterop de fiets, liefst zonder teveel te bewegen, want anders eindigde je samen in het prikkeldraad.