"Biobased of biobeest" Bouwblog Biense Dijkstra

Gepubliceerd op 05 augustus 2022

"Biobased of biobeest" Bouwblog Biense Dijkstra

Er is de laatste tijd, geheel terecht, ontzettend veel te doen rondom de stikstofdiscussie. Het dilemma is dat er nu één ‘biobeest’ als hoofdveroorzaker wordt aangewezen, maar we feitelijk met zijn allen de veroorzakers zijn. We moeten het dus ook met zijn allen oplossen. Dit is nog afgezien van de inhoudelijke discussie rondom de voorgestelde (reductie)percentages, depositienormen en de daadwerkelijke uitstoot.

 

De realiteit blijft dat er iets moet veranderen, maar de vraag is door wie moet die rekening worden betaald of beter wie moet offers brengen om het probleem te elimineren.

 

We roepen het al tijden maar in de bouw kan ontzettend veel biomassa gebruikt worden en dat kan wat ons betreft zoveel mogelijk door lokale ketens geteeld, geoogst en toegepast worden. Korte lokale ketens voor wat in ons geval vooral isolatiemateriaal betreft.

 

Naast het feit dat zulke teelten aantoonbaar veel CO2 reduceren en koolstof opslaan ontstaat er daardoor een verdienmodel voor de boeren, die lucratiever is dan het houden van vee. Van biobeest naar biobased. Wij hebben er vertrouwen in en zijn er daarom voorzichtig zelf mee begonnen en hebben nu al voldoende projecten en telers om de oogst van circa 100 ha te organiseren.

Dit is dan een eerste stap in de goede richting. We doen dat op eigen initiatief en steken veel tijd, geld en energie in onderzoek, certificering, verwerking en toepassing. Gewoon omdat we er in geloven en we niet willen wachten op de massa, die logischerwijs langzaam op gang komt.

 

Ons motto is ‘het kan al en we doen het al’. ‘The proof of the pudding is in the eating’ immers. We proberen daarbij niet arrogant te zijn, maar zijn wel eigenwijs genoeg zodat we ons door niemand af laten remmen. Onze grootouders deden het al, onze ouders wisten het al, en wij zijn het gemakshalve vergeten maar doen het nu opnieuw. Het is voor ons geen monster of biobeest wat op de weg – of in het weiland - staat, het is goed en we weten het allemaal.

 

Alvast een fijne vakantie gewenst, wij blijven in de provincie en verblijven tegenover ons lisdoddeveld. Genieten van wat de eigen omgeving ons biedt.