Aardwarmte in Sneek

Gepubliceerd op 31 juli 2017

Aardwarmte in Sneek

We zijn onderweg naar een gasloze en fossielvrije toekomst waarin we gebruik maken van schone, duurzame energie. In dit kader wordt in Nederland al op veel plekken gewerkt met aardwarmte. Bouwgroep Dijkstra Draisma en Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland onderzoeken de mogelijkheden om ook Sneek te voorzien van duurzame energie via aardwarmte. Met behulp van een aardwarmtebron, gecombineerd met een warmtenet, kunnen veel bedrijven en instellingen profiteren van deze duurzame energie. Later zouden ook woningen kunnen worden aangesloten. Mede dankzij de ontwikkeling van aardwarmte zou een deel van Sneek in de toekomst niet meer afhankelijk zijn van gas. Binnenkort zal er een opsporingsvergunning worden aangevraagd bij het Rijk. Met de gemeente Súdwest-Fryslân vindt overleg plaats over hoe aardwarmte valt in te passen binnen het toekomstige duurzame energiesysteem van Sneek.

WAT IS AARDWARMTE

Op een diepte van ruim twee kilometer ligt in de ondergrond warm water opgeslagen. De energie die is opgeslagen in dit warme water wordt geothermie of aardwarmte genoemd. Het warme water kan worden opgepompt en de energie (warmte) kan via een warmtewisselaar worden afgegeven aan een warmtenet. Na de warmtewisselaar wordt het water vervolgens weer teruggepompt naar de aardwarmtebron. Hierdoor blijft het waterpeil in de ondergrond dus gelijk, er wordt geen volume onttrokken aan de bodem. Dit zorgt ervoor dat het gebruik van aardwarmte geen gevolgen heeft voor de bodem, in tegenstelling tot het gebruik van gas.


Op vele plekken in Europa, maar ook al op 15 plekken in Nederland, wordt aardwarmte al tientallen jaren gebruikt. Het enige wat je boven de grond ziet is een pomphuis. Dit is een relatief klein gebouw waarin de warmtewisselaar staat.

WAAR LIGT DE AARDWARMTEBRON IN SNEEK

Het verzorgingsgebied van de aardwarmtecentrale omvat met name de westkant van Sneek, waaronder de kantoren en scholen in stadsdeel Hemdijk alsmede industriegebied de Hemmen. Met de bedrijven en instellingen die hier zijn gevestigd worden gesprekken gevoerd, dit zijn onder andere het Antonius Ziekenhuis Sneek, Nordwin College, ROC Friese Poort, csg Bogerman en Zorgorganisatie Patyna. Deze organisaties zijn enthousiast over de plannen en zien in potentie mooie kansen voor significante verduurzaming van de eigen organisatie. In eerste instantie zal de levering van duurzame warmte vooral gericht zijn op bedrijven en instellingen. Het is niet uitgesloten dat later ook de aansluiting van woningen op het warmtenet in beeld komt.

OPSPORINGSVERGUNNING AANVRAGEN

De wetgeving schrijft een zorgvuldige procedure voor ten aanzien van de toepassing van aardwarmte. Als onderdeel hiervan dient een opsporingsvergunning verkregen te worden, deze zal binnenkort worden aangevraagd. Dit is een eerste formele stap richting de realisatie van een duurzame warmtebron uit de ondergrond van Sneek en zal naar verwachting tussen de 9 en 12 maanden duren. Het gehele proces van aanvraag opsporingsvergunning tot en met het daadwerkelijk aanleggen van de aardwarmtecentrale duurt naar verwachting twee tot drie jaar.

 

Bouwgroep Dijkstra Draisma en de Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland zullen de komende periode via diverse kanalen verdere informatie verstrekken over aardwarmte en het project in Sneek. In geval van vragen en/of suggesties kan contact opgenomen worden Bouwgroep Dijkstra Draisma.