Samen voorop richting de duurzame toekomst.

CIRCULAIR BOUWEN BIJ BOUWGROEP DIJKSTRA DRAISMA

Circulair bouwen

CIRCULAIR BOUWEN

De Nederlandse overheid wil dat in 2050 de Nederlandse economie 100% circulair is. Op weg naar dit doel dient in 2030 de nationale economie al 50% circulair te zijn. Een zeer grote opgave, vergelijkbaar met de doelstelling om in 2050 geen aardgas meer te gebruiken. We kunnen begrijpen dat dit veel vragen oproept.

  • Want wat is circulariteit eigenlijk?
  • Waar heeft het betrekking op?
  • En hoe gaan wij om met circulariteit?

We vertellen je graag wat meer over de betekenis en over hoe wij circulariteit toepassen bij Bouwgroep Dijkstra Draisma.

GEVEL
diagram over circulariteit

HET BEGRIP CIRCULAIR

De naam zegt het al een beetje, het gaat om een cirkel. Op dit moment is er sprake van een hergebruik economie. We recyclen wel, maar tijdens de bouw komt nog ontzettend veel afval vrij. In een circulaire economie is er geen sprake meer van restafval. Alles kan weer worden hergebruikt. In de afbeelding links maken we duidelijk wat het verschil is tussen (onze huidige) hergebruik economie en een circulaire economie.

CIRCULARITEIT BIJ BOUWGROEP DIJKSTRA DRAISMA

Als duurzame bouwer geloven we dat circulair bouwen de toekomst heeft en zorgt voor een beter klimaat. Mede in samenwerking met partners ontwikkelen we zelf circulaire bouwmaterialen en onderzoeken we de toepassing van (nieuwe) circulaire bouwmaterialen bij onze bouwprojecten in de woningbouw en utiliteitsbouw. We hechten veel waarde aan de toepassing van duurzame materialen waaronder gecertificeerd hout als circulair/ biobased bouwmateriaal. Uiteindelijk leidt dit tot een volledig circulaire bouw.

ROBOT INDUSTRIEEL BOUWEN

INDUSTRIEEL BOUWEN

Door standaardisering en robotisering in onze fabriek kunnen de onderdelen in een andere functie of woning hergebruikt worden. Het geoptimaliseerde productieproces maakt het mogelijk om op een efficiënte manier woningen te produceren met een lage energievraag en minimale materiaalverliezen.

DEMONTABEL BOUWEN

We hebben een eigen woning ontwikkeld die demontabel is en hierdoor snel gebouwd en afgebroken kan worden. Hierdoor kan de woning op een andere plek een nieuw leven krijgen of kunnen de onderdelen elders hergebruikt worden. De onderdelen zijn ook zo ontworpen dat ze volledig te demonteren zijn tot de oorspronkelijke materialen. Hierdoor wordt recycling makkelijker en reduceren we het afval.

modelwoning demontabel bouwen
COMPLEET BOUWEN

COMPLEET BOUWEN

Productie, gebruik en recycling hebben allemaal invloed op de circulariteit (materiaalverliezen, energie- en brandstof gebruik etc.). Door naar al deze stappen te kijken kan de circulariteit van een product bepaald en gecontroleerd worden. Circulair is pas écht circulair als plannen ook uitgevoerd worden. Door duidelijke afspraken te maken tijdens (en na) de bouw waarborgen we de circulariteit.

ONZE CIRCULAIRE PRODUCTEN

We hebben meerdere circulaire producten ontwikkeld en projecten gerealiseerd. Ook onderzoeken we de toepassing van nieuwe circulaire bouwmaterialen. Toekomstgericht met het oog op duurzaamheid, want dat vinden we erg belangrijk.

DE CIRCULAIRE ISOLATIEGEVEL  - 1

DE CIRCULAIRE ISOLATIEGEVEL

De isolatiegevel is volledig industrieel ontworpen en geproduceerd. De gevel bestaat uit door ons ontwikkelde circulair isolatiemateriaal genaamd cellulose. Deze cellulose wordt gefabriceerd vanuit afvalpapier (of ander natuurlijk materiaal) en kan uiteindelijk gecomposteerd en weer gebruikt worden voor nieuwe grondstoffen. De toevoegingen aan het materiaal zijn van biologische oorsprong en zijn natuurlijk afbreekbaar. De materialen komen deels van lokale ketens waardoor de herkomst is gegarandeerd en het transport wordt beperkt. Onze gevel is op dit moment 92% circulair. We zijn druk bezig om isolatiegevel 100% circulair te maken. 

DE DROOGSTAPELWONING (CIRCULAIRE WONING)   - 1

DE DROOGSTAPELWONING (CIRCULAIRE WONING)

Deze duurzame woning is binnen één dag opgezet, demontabel en vochtvrij. Alles geïndustrialiseerd en met een circulaire isolatiegevel uit eigen fabriek. Onze Droogstapelwoning is volledig herbruikbaar en verplaatsbaar. De woning is ontwikkeld in nauwe samenwerking met ketenpartners Betonson, Breman en Spaansen.

CIRCULAIRE MATERIALEN   - 1

CIRCULAIRE MATERIALEN

We ontwikkelen zelf duurzame en circulaire isolatiemateriaal uit natuurlijk materiaal. Ook onderzoeken we diverse nieuwe mogelijkheden om de circulariteit nog verder te vergroten. Een voorbeeld hiervan is om uit Lisdodde isolatiemateriaal te winnen.

"Ons streven: volledig circulair bouwen."

Coen Verboom, circulariteit en monitoring