Fryske Sporten

Sponsoring Fryske sporten

Sinds januari 2020 sponsoren we samen met FB Oranjewoud en de Friese Rabobanken de drie individuele sportbonden: de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond (KNKB), de Frysk Ljeppers Boun (FLB) en de Sponsorstichting Gewest Fryslân (KNSB). We zijn een sponsorovereenkomst aangegaan met een looptijd van vijf jaar, als Friese bouwer zijn we ongelofelijk trots op deze overeenkomst met de Fryske sporten. 

Gewest Fryslân

Het Gewest Fryslân is één van de acht gewesten van de Koninklijke Nederlandse Schaats Bond (KNSB) en is opgericht op 3 december 1919. Het Gewest Fryslân begeleidt talentvolle geselecteerde schaatsers bij hun ontwikkelingsproces. De selectietrainingen worden in Thialf Heerenveen en de Elfstedenhal Leeuwarden georganiseerd.

Koninklijke Nederlandse Kaats Bond

In Friesland heeft de kaatssport een bijzondere positie weten in te nemen. De Koninklijke Nederlandse Kaats Bond (KNKB) waarborgt de verwevenheid met de Friese cultuur en tradities. Daarbij is de KNKB een van de oudste Sportbonden van Nederland. Wij vinden het mooi om ons steentje daaraan bij te dragen.

Fryske Ljeppers Boun

De Fryske Ljeppers Boun (FLB) heeft een winnaarsmentaliteit. De fierljeppers behalen de ene na de andere prijs. Tijdens het NK-jeugd fierljeppen op 29 augustus 2020 waren er vier titels op het NK-jeugd te verdienen. Alle vier titels kwamen in handen van de Fryske Ljeppers Boun: wat een prestatie!