Fryske Sporten

Sponsoring Fryske sporten

Samen met FB Oranjewoud en de Friese Rabobanken sponsoren we de vier Friese sportbonden: de Sponsorstichting Gewest Fryslân KNSB, de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond (KNKB), de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS) en de Frysk Ljeppers Boun (FLB). We zijn een sponsorovereenkomst aangegaan met een looptijd van vijf jaar, als Friese bouwer zijn we ongelofelijk trots op deze overeenkomst met de Fryske sporten. 

Gewest Fryslân

Het Gewest Fryslân is één van de acht gewesten van de Koninklijke Nederlandse Schaats Bond (KNSB) en is opgericht op 3 december 1919. Het Gewest Fryslân begeleidt talentvolle geselecteerde schaatsers bij hun ontwikkelingsproces. De selectietrainingen worden in Thialf Heerenveen en de Elfstedenhal Leeuwarden georganiseerd.

Koninklijke Nederlandse Kaats Bond

In Friesland heeft de kaatssport een bijzondere positie weten in te nemen. De Koninklijke Nederlandse Kaats Bond (KNKB) waarborgt de verwevenheid met de Friese cultuur en tradities. Daarbij is de KNKB een van de oudste Sportbonden van Nederland. Wij vinden het mooi om ons steentje daaraan bij te dragen.

Skûtsjesilen

Skûtsjes zijn van vroeger uit oude vrachtschepen met platbodems die begin vorige eeuw werden gebouwd om turf, mest en andere lading bij boerderijen te brengen. De schepen werden lang en plat gemaakt voor de ondiepe vaarten. De schepen werden daarnaast gebruikt om wedstrijden te zeilen, waarbij de schipper een paar centen extra kon verdienen. 

 

Tegen het eind van de tweede wereldoorlog namen enkele skûtsjefanaten het initiatief om het skûtsjesilen zijn plaats op de Friese zeilkalender te laten innemen. Tijdens het SKS skûtsjesilen strijden de schippers voor het kampioenschap. 

SKS

Fryske Ljeppers Boun

De Fryske Ljeppers Boun (FLB) heeft een winnaarsmentaliteit. De fierljeppers behalen de ene na de andere prijs. Tijdens het NK-jeugd fierljeppen op 29 augustus 2020 waren er vier titels op het NK-jeugd te verdienen. Alle vier titels kwamen in handen van de Fryske Ljeppers Boun: wat een prestatie!

FLB