CO2-prestatieladder

CO2-prestatieladder

Als innovatief bouwbedrijf willen we een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij en het milieu. Dit doen we onder andere door te streven naar het verkleinen van onze CO2-footprint. Hiervoor hebben we een CO2-managementsysteem ingericht conform de CO2-Prestatieladder (trede 3).

Inzicht

Wij hebben in kaart gebracht hoe wij scoren op klimaatvriendelijkheid met behulp van een CO2-footprint. Hiervoor is inzichtelijk gemaakt welke energiestromen er binnen BGDD zijn en wat hieruit de totale hoeveelheid uitgestoten CO2 is. In 2022 bedroeg onze totale CO2-uitstoot 1.702,77 ton CO2.

Reductie

Onze doelstelling is het verminderen van de CO2-uitstoot met minimaal 50% binnen de komende 5 jaar.

Om dit doel te bereiken zullen de volgende acties worden genomen:

  • Het vergroenen van het wagenpark (elektrische of hybride auto’s)
  • Inkoop van groene energie
  • In 2023 extra zonnepanelen plaatsen (op kantoorpand aan de Marne 120 Bolsward).
  • Vervangen van oude warmteopwekkers. In twee kantoorpanden worden de oude gasketels vervangen door nieuwe HR-ketels wat het gasverbruik reduceert.
  • Uitschakelen van laptop en beeldschermen na werktijd (in plaats van op stand-by). Medewerkers zullen hierover ingelicht worden.

Met betrekking tot projecten worden de volgende maatregelen onderzocht:

  • Goede bouw-meterkast (en lichtere uitvoering)
  • Meer elektrisch materieel op de bouw
  • Hergebruik bouwmaterieel
  • Zoveel mogelijk gebruik hout

 

 

Transparantie

Om betrokkenheid bij onze medewerkers, klanten en leveranciers te creëren wordt op diverse manieren met deze doelgroepen gecommuniceerd.

 

Informatie en documentatie op deze website worden actueel gehouden en zijn tevens te vinden op de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) via deze link: co2-prestatieladder.nl/nl/deelnemers

Participatie

Bouwgroep Dijkstra Draisma ziet het belang van samenwerking en kennisdeling en hierin wordt dan ook tijd en geld geïnvesteerd. We willen een voortrekkersrol innemen om de bouw te vernieuwen en te verduurzamen. In dit kader wordt zowel passief als actief deelgenomen aan diverse initiatieven. Eén initiatief waarin actief wordt deelgenomen, wordt toegelicht in het document deelname aan initiatieven op het gebied van CO2-reductie.