MJOP 33 NOM woningen, Roden

januari 2017
december 2037
Roden
In opdracht van:
Woningcorporatie Woonborg

In opdracht van woningcorporatie Woonborg voeren we na de grootschalige Nul op de meter renovatie een meerjarenonderhoudsplan uit op installatietechnisch gebied. Het plan is opgesteld voor de komende 20 jaar.


Meerjaren Onderhoudsplan
Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Meestal wordt dat onderhoud uitgevoerd als er zichtbaar verval aan de elementen is. De kans op vervolgschade aan de overige gerelateerde elementen is dan groot. Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met een frequente inspectie. Op deze wijze wordt globaal het startjaar van onderhoud bepaald, terwijl de inspectie het exacte moment van uitvoering aangeeft.


Binnen kijken
Via Google Streetview kunt u de modelwoning van binnen bekijken. Open de voordeur van de hoekwoning (nummer 42).