Impressies: Van Manen en Zwart Architecten
Impressies: Van Manen en Zwart Architecten

Nieuwbouw MFC Drachtstercompagnie

Op sportpark ‘het Trefpunt’ aan de Smidswei starten wij dit voorjaar met de nieuwbouw van MFC Drachtstercompagnie. Het nieuwe multifunctioneel centrum wordt een plek waar onderwijs, sport en ontmoeting worden verenigd.

 

Om de leefbaarheid in het dorp te versterken is daarom gekozen voor een gezamenlijke voorziening, een multifunctioneel centrum. Naast basisschool zal het MFC daarom ook functioneren als dorpshuis en als clubgebouw van de sportverenigingen. Basisschool De Frissel biedt onderdak aan ca. 120 leerlingen.

MFC Drachtstercompagnie heeft een totale omvang van ca. 1600 m2 bvo.

Ontwerp en vormgeving

Met behulp van zonnepanelen en een lucht-warmtepomp wordt het nieuwe MFC bijna energie neutraal (BENG).

Bijzonder aan het ontwerp is dat de zonnepanelen zijn verwerkt in de luifel.

 

Om het multifunctionele gebruik van het gebouw symbolisch te benadrukken heeft architect Van Manen en Zwart het patroon van een vervlechtend touw terug laten komen in de gevel. Deze vervlechting is ook in het voortraject zichtbaar geweest; de inwoners van Drachtstercompagnie hebben namelijk de afgelopen jaren mee mogen denken en werken aan de plannen.

 

De basisschool krijgt een plek aan de voorzijde van het gebouw, het dichtst bij het dorp. De gezamenlijke ruimtes hebben uitzicht op de sportvelden.

 

1
2
1

Integraal (bouwteam)proces

MFC Drachtstercompagnie wordt in bouwteam gerealiseerd. Bouwgroep Dijkstra Draisma was vanaf het begin van de ontwerpfase betrokken bij het proces. De selectie van de aannemer en de architect verliep parallel. De ruimtebehoefte was groter dan het beschikbare budget, daarom koos de opdrachtgever voor deze samenwerkingsvorm.

 

Door zo vroeg in het proces de ‘koppen bij elkaar te steken’ wordt ook de uitvoeringskennis van de aannemer meegenomen. Dit heeft als voordeel dat het bestek compleet is en, in het geval van Drachtstercompagnie, ook binnen budget.

 

Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in april, na ondertekening van de aannemingsovereenkomst, starten met de bouw.

Begin 2022 kan het MFC dan in gebruik genomen worden.