Verduurzaming

Hoofdkantoor Wetterskip, Leeuwarden

juli 2015
april 2016
In opdracht van:
Wetterskip Fryslân
In samenwerking met:
Dorenbos Architecten

De bestaande huisvesting van het Wetterskip voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom heeft het Wetterskip besloten om het bestaande hoofdkantoor te herinrichten en te verduurzamen. 

Uitgangspunt voor de herinrichting was het realiseren van circa 280 werkplekken gebaseerd op het principe van het nieuwe werken en de daaraan gerelateerde ondersteunende faciliteiten zoals een werkcafé, vergader- en overlegruimten en de parkeervoorzieningen bij het hoofdkantoor. Daarbij is het hoofdkantoor, zowel bouwkundig als installatietechnisch, verduurzaamd met als doel energieneutraal te zijn.

 

Bekijk hier onder het eindresultaat: