Nieuwbouw

29 appartementen Schieringen Zuid, Leeuwarden

december 2016
september 2017
In opdracht van:
Woningcorporatie Elkien
In samenwerking met:
VNL Architecten

De nieuwbouw Schieringen Zuid bestond uit meerdere fasen. Fase 1 waren de 58 grondgebonden woningen en fase 2 was de woontoren met laagbouw bestaande uit 63 appartementen. De derde fase en tevens de laatste bestond uit de bouw van 29 appartementen. Dit gebouw is een kopie van de laagbouw die bij de woontoren is gebouwd. Dit project hebben we samen met Jorritsma bouw uitgevoerd.

 

Op de plek van de nieuwbouw stonden eerst de Hellingbaanflats. Omdat dit de laatste flats waren die er in het noorden nog stonden, is gekozen voor sloop en nieuwbouw. Met deze wijkvernieuwing is er naar gestreefd de huidige bewoners in de wijk terug te laten keren in de nieuwe toekomstbestendige en betaalbare woningen. Om voor een tijdelijke woonplaats te zorgen, is een leegstaande flat van Elkien tijdelijk gebruikt.

ALL ELECTRIC

De 29 appartementen zijn all electric, wat betekent dat er geen gasaansluiting in zit. Elk appartement heeft een warmtepomp die de bodem onder het gebouw als energiebron heeft. De appartementen worden geventileerd door een vraag-gestuurd gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning.

 

In vergelijking met andere appartementen hebben de nieuwe appartementen in Schieringen-Zuid minder energie nodig. Dit komt door zeer goede thermische schil met triple glas. De benodigde energie, van onder andere de warmtepompen en de ventilatoren, wordt voor een groot deel opgewekt met behulp van zonnepalen op het dak.

DUURZAAM, MET AARDWARMTE

Het project heeft een duurzaam karakter. De flats zijn all electric, wat betekent dat er is geen gasaansluiting is. Ook is er gekozen voor onderhoudsarm materiaal, hierdoor ontstaan lage beheer- en onderhoudskosten. Bovendien worden ze verwarmd met aardwarmte, met bronnen op 200 meter diepte.

 

Vanwege de ambitie van Elkien om 80% van het bezit ‘zorg-ready’ te hebben, zijn voorzieningen getroffen als extra brede galerijen en een oplaadpunt voor scootmobielen; nog een vorm van duurzaamheid.

3D BOUW INFORMATIE MODEL

Dankzij de BIM 3D methode kon er in de uitvoeringsfase vlot en probleemloos door worden gebouwd.