NIEUWBOUW

15 woningen Eerste Groenelaan, Castricum

april 2019
december 2019
In opdracht van:
Stichting Kennemer Wonen
In samenwerking met:
BBHD

Op het braakliggende terrein aan de Eerste Groenelaan in Castricum hebben we 15 sociale huurwoningen gerealiseerd. De woningen, bestemd voor een- of tweepersoonshuishoudens, zijn volledig energieneutraal opgeleverd. Er is daarom geen gasaansluiting aanwezig. Op deze manier dragen de woningen hun steentje bij aan een beter milieu en zullen de energiekosten voor de bewoners flink lager zijn. 

Betaalbaar en milieuvriendelijk

De woningen zijn voorzien van zonnepanelen, een warmtepomp, extra isolatie en infiltratiekratten in de grond zodat regenwater niet hoeft te worden afgevoerd en wordt toegevoegd aan de grond waardoor er minder verdroging optreedt. “Goed voor het milieu en tegelijkertijd zorgen deze duurzaamheidsmaatregelen ervoor dat de woonlasten voor onze huurders betaalbaar blijven”, aldus Dick Tromp, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen.

Eerste Steen gelegd  - 1

Eerste Steen gelegd

Op dinsdag 18 juni zijn we gestart met de bouw van vijftien energieneutrale woningen aan de Eerste Groenelaan in Castricum. De eerste steen werd gelegd door leerlingen van de Paulusschool, de heer Slettenhaar (wethouder gemeente Castricum) en de heer Tromp (directeur Kennemer Wonen). 

Bijgaand artikel werd gepubliceerd van deze feestelijke middag.