MJOP Ronald McDonald Hoeve, Beetsterzwaag

januari 2016
januari 2026
Beetsterzwaag
In opdracht van:
Stichting Ronald McDonald Hoeve

 

 

Opdrachtgever:
Stichting Ronald McDonald Hoeve, Leeuwarden
Start bouw:
januari 2016
Oplevering bouw:
januari 2026
Tags:
Zakelijk
Nieuwbouw
Zorg

In september 2009 is het Ronald McDonald Hoeve in Beesterzwaag opgeleverd. Het Ronald McDonald Hoeve heeft een meerjarenonderhoudscontract (MJOP) van 10 jaar nadien. Een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is een rapport waarin staat wanneer welk onderhoud plaats moet vinden en wat de kosten zullen zijn.


Meerjaren Onderhoudsplan
Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Meestal wordt dat onderhoud uitgevoerd als er zichtbaar verval aan de elementen is. De kans op vervolgschade aan de overige gerelateerde elementen is dan groot. Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met een frequente inspectie. Op deze wijze wordt globaal het startjaar van onderhoud bepaald, terwijl de inspectie het exacte moment van uitvoering aangeeft.