Tweede fase (ver)nieuwbouw gemeente Súdwest Fryslân in Sneek van start

Gepubliceerd op 31 oktober 2017

Tweede fase (ver)nieuwbouw gemeente Súdwest Fryslân in Sneek van start

Burgemeester Hayo Apotheker en Biense Dijkstra kwamen vanmiddag tezamen voor het ondertekenen van de overeenkomst voor de tweede fase van de (ver)nieuwbouw voor gemeente Súdwest-Fryslân. De verwachting is dat aannemer Bouwgroep Dijkstra Draisma de werkzaamheden in 2019 oplevert.

OVER DE TWEEDE FASE

Binnenkort start de tweede fase van de (ver)nieuwbouw met de panden Marktstraat 8 en 9-15. Het betreft een Design and Build opdracht; de bouwer is zowel verantwoordelijk voor het ontwerp als de bouw. Op basis van een lijst met wensen van de gemeente heeft Bouwgroep Dijkstra Draisma een voorstel ingediend die als beste is beoordeeld is door gemeente Súdwest Fryslân. Vanmiddag tekenden burgemeester Hayo Apotheker namens de gemeente en Biense Dijkstra namens Bouwgroep Dijkstra Draisma de overeenkomst voor de opdracht.

 

Al eerder startte de verbouwing van de Marktstraat 1. Deze verbouwing van 'It Bestjoershûs' is bijna klaar. Op deze plek zijn straks, vanaf 2018, de vergaderingen van de gemeenteraad. Het gebouw heet daarom ‘It Bestjoershûs’.

GASTVRIJHEID CENTRAAL

In Marktstraat 8 komt het zogeheten ‘ontmoetingscentrum’, met de naam ‘Pand 8’. In dit gebouw ontmoeten de medewerkers van de gemeente en de inwoners elkaar. Niet alleen voor paspoorten en rijbewijzen, maar eigenlijk voor alle zaken die inwoners van de gemeente nodig hebben. “En eigenlijk nog meer”, zegt wethouder Durk Stoker. “Want met Pand 8 willen we midden in onze samenleving staan. In Pand 8 staat onze gastvrijheid centraal.”

MODERNE KANTOREN MET BESLOTEN STADSTUIN

In de gebouwen Marktstraat 9 tot en met 15, met de achterliggende panden, komen moderne kantoren. Daar komt ook een stuk nieuwbouw die de bestaande gebouwen met elkaar verbindt. De stadhuistuin wordt opnieuw ingericht en krijgt meer het karakter van een besloten stadstuin.

EEN MOOI VOORUITZICHT

Momenteel zijn wij bezig met de voorbereidingen. Komend voorjaar begint de (ver)bouw echt. Binnenkort worden de omwonenden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Daar wordt uitleg gegeven over de plannen en de gevolgen voor de omgeving, zowel tijdens de bouw als in de fase daarna. Voordat de werkzaamheden aan Marktstraat 9 tot en met 15 starten wordt het ontmoetingscentrum aan Marktstraat 8 gerealiseerd. Het ontmoetingscentrum zal eind 2018 gereed zijn; de moderne kantoren aan Marktstraat 9 tot en met 15 worden in het derde kwartaal van 2019 in gebruik genomen.