"Leiden of lijden?" Cobouw blog Biense Dijkstra

Gepubliceerd op 19 maart 2020

"Leiden of lijden?" Cobouw blog Biense Dijkstra

Verleden week kregen we in Appingedam bezoek van onze minister-president Mark Rutte. Het was een beladen bezoek aan een regio met grote problemen door gaswinning. Wij zijn hier gestart met de vervangende nieuwbouw van 233 aardgasloze en aardbevingsbestendige woningen. Het bezoek was uiteraard beladen mede gezien de sentimenten rondom dit afschuwelijke dossier.

 


Diezelfde ochtend was Rutte ook in overleg met Europese leiders omtrent de situatie van het naderende coronavirus. Ik was commercieel “geladen” met wat ik Rutte allemaal zou vertellen over de kansen voor onze branche, de fantastische snel te realiseren producten en diensten die we daarvoor al hebben ontwikkeld. Maar ook dat de verduurzaming grote kansen aan onze branche biedt, maar ik kwam daar (gelukkig) nauwelijks aan toe.

 


Ik zag en voelde een bezorgde politicus die werd belaagd door de pers en die oog had voor wat er in het gebied gebeurde, maar de volgende crisis al weer op ons af zag komen. Mij bekroop een gevoel van respect voor de minister-president. Hij stond ons deze week als een staatsman in crisistijd te woord over de ernst van de problemen en de noodzaak om die samen (voor zover mogelijk) het hoofd te bieden.

 


Tegelijkertijd ben ik erg trots op onze samenleving waarin zorgverleners klaar staan om te helpen, supermarkten volle bak draaien om onze gretige behoeftes te vervullen en bouwers hun mondkapjes doneren om besmetting bij eerstelijns hulpverleners te voorkomen. Laten we hiervan leren zónder nu al de consequenties van alles wat ons te wachten staat te overzien. We zullen het samen op moeten lossen.

 

Onze maatschappij is kwetsbaarder, maar hopelijk ook sterker dan ooit verwacht. Iedereen veel sterkte en gezondheid gewenst. Met vertrouwen en geloven komt men elke zorg te boven. Angst en twijfel zijn een last, maar hoop doet leven: dat staat vast.