"Demissionaire daken" Cobouwblog Biense Dijkstra

Gepubliceerd op 02 februari 2021

"Demissionaire daken" Cobouwblog Biense Dijkstra

Onlangs spraken we met Eric Pot, directeur Industrie van VolkerWessels, over industrialisatie en de gevolgen van de (in onze ogen veel te lage) BENG-eisen voor onze producten. We waren los van elkaar tot de ontdekking gekomen dat de TOjuli binnen de BENG inmiddels prima oplosbaar is. Maar we waren het ook snel eens over de veel schokkendere constatering dat als je een grondwaterwarmtepomp toepast, de tussenwoningen in elk blok binnen BENG prima te realiseren zijn zonder zonnepanelen.

Je bouwt dus een nieuwe woning voor een klant die zelf, weliswaar via een omweg, bijdraagt aan de SDE-subsidies voor de realisatie van nieuwe zonneparken, maar die binnen de nieuwste regelgeving zelf geen zonnepanelen meer op het dak hoeft te plaatsen. Voorheen spraken we dan over die twee schaampanelen om de EPC-norm te halen, maar dit slaat werkelijk alles. Die twee zonnepanelen ga je trouwens wel weer terugzien als er sprake is van een luchtwaterwarmtepomp, want dan heb je om de norm te halen er net weer twee nodig.

We gaan straks dus daken realiseren zonder zonnepanelen, waarvoor we ons niet meer zouden hoeven schamen. Tenminste, niet binnen de nieuwe regels. We slaan daarmee de plank volkomen mis. Norbert Schotte heeft laatst een manifest opgesteld over de kromme toepassing van de MPG bij  biobased materialen en hout; ik denk dat hij hier ook direct mee aan de slag kan voor het volgende manifest.

Persoonlijk vind ik het een typisch voorbeeld van een theoretisch kader voor een strengere norm, die in de praktijk maar weer eens bewijst vooral voer te zijn voor adviseurs en overheden die geen deuk in een pakje duurzame boter kunnen slaan. Waar is de daadkracht en de visie van iemand die intrinsiek duurzaamheid en circulariteit beoordeelt op haar werkelijke waarde en circulariekoek scheidt van echte circulariteit?

Daarnaast speelt er ook nog steeds de discussie over het salderen, die nu waarschijnlijk door dit demissionaire kabinet controversieel wordt verklaard, zodat die discussie (gelukkig) vooruit wordt geschoven. Eerst de prikkel om te verduurzamen helemaal wegnemen en je vervolgens afvragen waarom de energietransitie traag verloopt en het allemaal niet zo snel gaat bij de particulier…

Het is jammer dat de prikkel om het gewoon veel beter te doen dan die BENG-norm nauwelijks wordt gestimuleerd. En dan hebben we het nog niet eens over het betalen van die meerwaarde, die daarmee in veel betere producten zit verpakt. Het is, zeg maar, emotionele en ecologische meerwaarde, die alleen door intrinsiek gemotiveerde afnemers wordt herkend en beloond.

We zijn kennelijk slechts in staat om complexe normering te bedenken, waartegen vervolgens iedereen aan gaat leunen als de minimale standaard. We weten inmiddels hoe onze branche daar mee omgaat: we gaan die discussie graag uit de weg. En dan heten daken die onder het huidige gesternte straks geen zonnepanelen krijgen waarschijnlijk demissionaire daken.