"Déblokkeerfriezen" Bouwblog Biense Dijkstra

Gepubliceerd op 20 december 2018

"Déblokkeerfriezen" Bouwblog Biense Dijkstra

Het kerstreces is aanstaande en wat hebben we een mooi jaar achter de rug. Het is duidelijk geworden dat polderen wel het gemiddelde van de democratie vertegenwoordigt, maar dat met gemiddelden nooit iemand tevreden is. Behalve de Friezen dan, want uit onderzoek is gebleken dat Friezen de gelukkigste Nederlanders zijn. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de ’mienskip‘ waar wij onderdeel van uitmaken. Dus niet ‘ik’, maar ’wij’ en niet ‘hun’ maar ’ons’. Je mag je overigens afvragen of dit klopt, omdat we de Van Dale hebben gehaald met het woord van het jaar. Alhoewel, dat waren onze ‘blokkerende’ provinciegenoten.

 

We zijn benieuwd hoe de BENG 1, 2 en 3 het vol gaan houden, want de achterblijvers zouden hier in principe vrolijk van gaan worden: vanuit de BENG is een COP van 1 zelfs mogelijk. Hierdoor ligt de innovatieve lat voor de techniek niet hoog en wat opvallend is, is dat juist andere ’vakgenoten’ in de bres springen om die ambitie in ieder geval wel te tonen. Het ontstaan van kwalitatief besef en verantwoordelijkheidsgevoel is juist noodzakelijk binnen onze beroepsgroep om de Trias Energetische prestaties van alles wat wij realiseren te optimaliseren, zodat we met zo weinig mogelijk techniek en energie het gewenste comfortniveau kunnen bereiken. Dat kwartje lijkt bij de meesten nog niet te zijn gevallen. Persoonlijk heb ik soms moeite met de veronderstelde ’magische‘ werking van de techniek bij UNETO-VNI, die in januari 2019 verder gaat als Techniek Nederland. Begrijp ons goed, we hebben elkaar hard nodig. Maar als een brancheorganisatie zich nu aanmeet innovaties praktisch en toepasbaar te maken, en daardoor maatschappelijk relevant te zijn, dan beweren ze teveel of bewijzen ze te weinig. 


We moeten niet in slaap vallen door het polderen en het gemiddelde daarmee gewoon weer gaan accepteren. Datzelfde geldt overigens ook voor de ’circulaire‘ uitweg die we eerder al benoemden. Er zijn slechts drie simpele opties: lineair, recyclebaar of circulair. Punt. Er bestaan op dit moment 135 definities om de term circulair uit te leggen, hierdoor blijft het dermate vaag dat een ieder haar commerciële voordeel ermee doet. 

Niet omdat we het beter weten, maar wél omdat we niet tevreden zijn, ontwikkelen we zelf inmiddels vele installatietechnische oplossingen. Dan hebben we het over een alternatieve warmtepomptechnologie met een realistisch hoge COP, zodat we straks bouwkundig minder ingrijpend aan de slag hoeven te gaan en toch in staat zijn om op een simpele en uiterst doeltreffende manier energie te ’oogsten‘ en ook voldoende comfort te realiseren. We zullen dat nog wel even moeten bewijzen en daar zijn we qua innovatie nu volop mee bezig. Mogelijk komt er volgend jaar weer een nieuw woord van het jaar in de Van Dale. De déblokkeerfries: iemand die zijn uiterste best doet om de energietransitie te laten slagen.


Nu is het tijd om even terug te kijken op een prachtig jaar en (extra) aandacht te hebben voor familie en vrienden. Ik wens iedereen fijne feestdagen, een gezellige en veilige jaarwisseling en een voorspoedig 2019!