"Bouwen we te dure woningen of bouwen we woningen te duur?" Cobouw Blog Biense Dijkstra

Gepubliceerd op 24 juli 2019

"Bouwen we te dure woningen of bouwen we woningen te duur?" Cobouw Blog Biense Dijkstra

Als wij de laatste jaren de Cobouw 50 goed bekijken zien we vooral veel succesvolle bedrijven in de randstad en dat is best indrukwekkend te noemen; ze maken (weer) mooie resultaten en zitten in een fantastisch marktgebied waar vraag en aanbod deze markt regeert. Bekijk je hun jaarcijfers dan zie je dat de rendementen vooral uit het door hun zelf ontwikkelde deel komen. Kortom, daar waar ze slim zijn om tegen hoge prijzen te verkopen.

 

Bouwen we dan te dure woningen of bouwen we woningen te duur? NVM bracht recent het nieuws dat de gemiddelde transactiewaarde van woningen tussen kwartaal 2 van 2014 en kwartaal 2 van 2019 met bijna 42% is gestegen en dat is echt een schrikbarende toename. Vanuit de branche wordt geroepen dat we inmiddels wel veel goedkoper en sneller kunnen bouwen. Als ontwikkelende bouwer ken je daarmee maar één belang en dat zal zeker geen effect hebben op de verlaging van de gemiddelde transactiewaarde.

 

We zullen Thomas van Belzen vragen een Cobouw 25 van ontwikkelde bouwers en een Cobouw 25 van bouwers die ontwikkelen te maken, zodat appels niet met peren worden vergeleken. We snappen allemaal dat in een tijd van hoogconjunctuur ontwikkelen lucratief kan zijn, maar blijf wel het kaf van het koren scheiden op het moment dat verwijten worden gemaakt wat de oorzaak is van die prijsstijgingen. Ben je een ontwikkelende bouwer met een verkoopmissie of ben je als bouwer op een duurzame missie en kun je efficiënt bouwen. De combinatie is natuurlijk helemaal perfect, tenminste voor je eigen businessmodel. Het businessmodel in de grote steden is voor ons geen gemiddelde, het businessmodel op het platteland en in de sociale sector is dat wel.

 

We kijken met argusogen naar de succesvolle collega’s en zijn best een beetje jaloers. Gelukkig kunnen we de verleiding weerstaan omdat we in het noorden in de bittere realiteit van het sociale domein opereren, daar waar de energietransitie echt onze uitdaging is. Dat moet slimmer, sneller en efficiënter en dat kan inderdaad. Daarvoor zijn ketens nodig die volume-en continuïteitsafspraken maken die, geholpen door de overheid, goede locaties toegewezen krijgen. De combinatie tussen sociale huur, middenhuur en koop is ook een prima markt die goed budgettair realiseerbaar is en wat ook meer aansluit bij de huidige vraag in woningvoorraad, namelijk diversiteit. Maar volume is hier ook noodzakelijk. Niet alleen om de prijs laag te houden vanuit de ketens, maar ook om aan de vraag te kunnen voldoen.

 

Daarnaast zal in onze beleving die keten compleet moeten zijn met alle betrokken stakeholders. Grote complimenten en waardering aan Hemubo die zich vol trots met haar ketenpartners presenteert en committeert aan een dergelijke manier van samenwerken.

 

Het grootste probleem in de traditionele keten is dat vraag en aanbod de markt bepalen. Daar wordt enorm in doorgeslagen met een stapeling van marges en traditionele ’verdienmodellen‘ door inkopers en verkopers van alle betrokkenen. In een verdienmodel zit echt geen meerwaarde voor de klant, maar alleen een meerprijs.

 

Laten we eerlijk zijn; als je als bedrijf wilt zoek je een oplossing en als je niet wilt een excuus.

 

We wensen u een fijne bouwvak.